Anglická škola a jesle
Monty školka Praha

Mezinárodní a multikulturní školka a jesle

Více informací

Monty škola Praha

Do Monty školky nechodí pouze české děti nebo cizinci. Anglicko - česká jazyková školka – Matřeská škola Monty School Praha - je mezinárodní a multikulturní školka a jesle, stejně jako bude svět kolem nás, až děti vyrostou. Bilingvní prostředí pomáhá dětem zvládnout oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího.

Zprávičky

Olympijské hry dávných národů

Závěrečný měsíc školního roku 2016/2017, červen, je věnován Olympijským hrám dávných národů.

Přihlášky na školní rok 2017/2018 - zápis

Přihlášky k zápisu si můžete vyzvednout od 3. do 4. května 2017 přímo v Monty školce nebo na vyžádáni obdržíte e-milem.

Tuto přihlášku následně odevzdáte v den zápisu, který Mateřská škola Monty School Praha stanovuje  na 10 a 11. května 2017 od 13.00 hod do 17. 00 hod.  Zápis obecně probíhá individuálně a je možný i v průběhu školního roku.

Více informací u ředitelky školky Mgr. Regína Ouhledová 737979007

 
 

Dětský den v Monty

1. června 2017 od 14. 00 hod. se v areálu školky Monty konal dětský den. Kromě workshopů za dětmi přijel kouzelník.

 

Květen - řecká mytologie a kultura

Měsíc květen je věnován řecké kultuře a mytologii. Děti se seznámí s řeckými bohy jako je Zeus, Poseidon, Posedion a Afrodita, Haephestus,Hades a Artemis. Prozkoumáme Athény, práva a povinosti obyvatel, budeme studovat řecké legendy počínaje trójským koněm, Minotaurem a atp.  

Co Vás zajímá

Logopedie

Stále více dětí má obtíže s řečí a potřebují vyhledat odbornou logopedickou péči. Pokud se ještě k tomu učí více jazyků je logopedický dohled nutností. Nad výslovností a správným řečovým vývojem v Monty dohlíží klinická logopedka, která pravidelně jednou týdně do školky dochází. 

Jesle

Monty program pro batolata (možnost docházet dva, tři anebo pět dní v týdnu, či dle individuální domluvy) je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, sociálních návyků a lekce z praktického života. V dětech je rozvíjena samostatnost, ale také schopnost soužití v kolektivu vrstevníků. Všechny činnosti jsou zaměřeny na to, aby malí Montíci byli nezávislí, a aby se u nich rozvinula sebedůvěra a sebeuvědomění. Děti si společně hrají, zpívají, tancují a nechybí ani vyprávění příběhů či možnost trávit čas na zahradě nebo v přilehlém lese. Během dne se aktivity volně prolínají.

Sebeobrana

Dobrodružné poznávání a objevování světa kolem nás, základy sebeobrany a KRAV MAGY.

Školka

Bilingvní Mateřská školka Monty School Praha je zapsána v rejsříku škol a situována v nádherném prostředí pražské čtvrti Hodkovičky. Děti vyrůstají v multikulturním prostředí, stejně jako bude svět kolem nás, až vyrostou. Děti nejsou striktně rozdělovány podle věku, ale spíše na základě jejich znalostí a schopností. O děti se starají angličtí rodilí mluvčí i čeští učitelé z řad mužů i žen. Za podstatné považujeme prožitkové učení s pestrou nabídkou podnětů k učení a radost z něho. Základní metodou naší práce je hra, která znamená učit se, komunikovat, představovat si, spolupracovat, tvořit, být šťastný, být svobodný, žasnout, růst ale i mít čas. Pracujeme s každým podle jeho tempa a možností.

Rodičům i dětem nabízíme podílet se aktivně na tvorbě programu školy. Naším cílem je společně s rodiči vychovávat dítě spokojené, samostatné, připravené na život. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují integrovanými bloky, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek. Reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zdraví i učení.