Anglická škola a jesle
Monty školka Praha

Mezinárodní a multikulturní školka a jesle

Více informací

Monty škola Praha

Do Monty školky nechodí pouze české děti nebo cizinci. Anglicko - česká jazyková školka – Matřeská škola Monty School Praha - je mezinárodní a multikulturní školka a jesle, stejně jako bude svět kolem nás, až děti vyrostou. Bilingvní prostředí pomáhá dětem zvládnout oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího.

Zprávičky

Cyklo - sportovní týden

Součástí vzdělávacího programu v Monty školce je cyklo-sportovní týden, který pro nás organizuje agentura SportKids. Od pondělí do pátku 9-14 hod. se děti praktickou a zábavnou formou učí, jak bezpečně jezdit na kole. 

Nový školní rok 2017/2018

Hlavními cíly ve školním roce 2017/2018 je rozvoj hudebních, sluchových a psychologických kompetencí. Vrátí se nám kroužek baletu, do programu zařadíme tzv. týdny bez hraček a páteční herní odpoledne.

Poslední volné místo - Little skupina

Drazí zájemci o školku Monty!!!!!

Zápis či přestup na školní rok 2017/2018

Zápis do školky a jeslí Monty probíhá po celý rok. Sjednejte si osobní schůzku, na které Vám rádi vše vysvětlíme.

Děti, které od 1. 9. 2017 nově zahrnuje povinnost školní docházky, mohu bez problémů přestoupit! 

 

 

 

 Co Vás zajímá

Logopedie

Stále více dětí má obtíže s řečí a potřebují vyhledat odbornou logopedickou péči. Pokud se ještě k tomu učí více jazyků je logopedický dohled nutností. Nad výslovností a správným řečovým vývojem v Monty dohlíží klinická logopedka, která pravidelně jednou týdně do školky dochází. 

Jesle

Monty program pro batolata (možnost docházet dva, tři nebo pět dní v týdnu, či dle individuální domluvy) je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, sociálních návyků a lekce z praktického života. V dětech je rozvíjena samostatnost, ale také schopnost soužití v kolektivu vrstevníků. Všechny činnosti jsou zaměřeny na to, aby malí Montíci byli nezávislí, a aby se u nich rozvinula sebedůvěra a sebeuvědomění. Děti si společně hrají, zpívají, tancují a nechybí ani vyprávění příběhů či možnost trávit čas na zahradě nebo v přilehlém lese. Během dne se aktivity volně prolínají.

Sebeobrana

Dobrodružné poznávání a objevování světa kolem nás, základy sebeobrany a KRAV MAGY.

Školka

V MONTY děti nerozmazlujeme, ale zaměstnáváme jejich hlavy a těla tak, aby se naučily mnohonásobně více, než jinde a přitom školku považovaly za svou druhou rodinu!

Bilingvní Mateřská školka Monty School Praha je zapsána v rejsříku škol a situována v nádherném prostředí pražské čtvrti Hodkovičky.

Děti vyrůstají v multikulturním prostředí, stejně jako bude svět kolem nás, až vyrostou. Děti nejsou striktně rozdělovány podle věku, ale spíše na základě jejich znalostí a schopností. O děti se starají angličtí rodilí mluvčí i čeští učitelé z řad mužů i žen. Za podstatné považujeme prožitkové učení s pestrou nabídkou podnětů k učení a radost z něho. Základní metodou naší práce je hra, která znamená učit se, komunikovat, představovat si, spolupracovat, tvořit, být šťastný, být svobodný, žasnout, růst ale i mít čas. Pracujeme s každým podle jeho tempa a možností.

Rodičům i dětem nabízíme podílet se aktivně na tvorbě programu školy. Naším cílem je společně s rodiči vychovávat dítě spokojené, samostatné, připravené na život. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují integrovanými bloky, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek. Reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zdraví i učení.