Jesle

Monty Svět

Jesle

Monty program pro batolata (možnost docházet dva, tři anebo pět dní v týdnu, či dle individuální domluvy) je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, sociálních návyků a lekce z praktického života. V dětech je rozvíjena samostatnost, ale také schopnost soužití v kolektivu vrstevníků. Všechny činnosti jsou zaměřeny na to, aby malí Montíci byli nezávislí, a aby se u nich rozvinula sebedůvěra a sebeuvědomění. Děti si společně hrají, zpívají, tancují a nechybí ani vyprávění příběhů či možnost trávit čas na zahradě nebo v přilehlém lese. Během dne se aktivity volně prolínají.


Výuka angličtiny probíhá na základě kvalitních a prověřených materiálů Oxford University Press, s pomocí DVD a CD s anglickými písničkami. O děti se starají kvalifikované zdravotní sestry a angličtí rodilí mluvčí. Jeden dospělý pečuje pouze o maximálně pět dětí.