Školka

Monty Svět

Školka

V MONTY děti nerozmazlujeme, ale zaměstnáváme jejich hlavy a těla tak, aby se naučily mnohonásobně více, než jinde a přitom školku považovaly za svou druhou rodinu!

Bilingvní Mateřská školka Monty School Praha je zapsána v rejsříku škol a situována v nádherném prostředí pražské čtvrti Hodkovičky.

Děti vyrůstají v multikulturním prostředí, stejně jako bude svět kolem nás, až vyrostou. Děti nejsou striktně rozdělovány podle věku, ale spíše na základě jejich znalostí a schopností. O děti se starají angličtí rodilí mluvčí i čeští učitelé z řad mužů i žen. Za podstatné považujeme prožitkové učení s pestrou nabídkou podnětů k učení a radost z něho. Základní metodou naší práce je hra, která znamená učit se, komunikovat, představovat si, spolupracovat, tvořit, být šťastný, být svobodný, žasnout, růst ale i mít čas. Pracujeme s každým podle jeho tempa a možností.

Rodičům i dětem nabízíme podílet se aktivně na tvorbě programu školy. Naším cílem je společně s rodiči vychovávat dítě spokojené, samostatné, připravené na život. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují integrovanými bloky, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek. Reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zdraví i učení.


Pro pětileté děti vzdělávací koncepce Monty zahrnuje českou i anglickou předškolní přípravu tzv. "Nultý ročník". Děti jsou výborně připraveny uspět u zápisů do českých i mezinárodních základních škol! Školku je možné zakončit i prestižními cambridgeskými zkouškami.

Návaznost na základní školu je doporučena v ZŠ Wonderland Academy, se kterou MŠ Monty Praha dlouhodobě spolupracuje.

V čem je školka MONTY výjimečná? Monty nabízí více, Monty dává náskok!

Naší silnou stránkou je vedle výuky anglického jazyka také nadstandardní komunikace s rodiči, vstřícný přístup a snaha o nalezení nejlepšího řešení ve všech vzniklých situacích.