Zápis na školní rok 2017/2018

Monty Svět

Zápis na školní rok 2017/2018

Vládou schválená novela školského zákona zavádí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, a to od školního roku 2017/2018.

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které dovrší pátý rok před začátkem nového školního roku s výjimkou dětí z hlubokým mentálním postižením.

Mladší děti lze zapsat i v průběhu školního roku.


Přihlášky k zápisu si můžete vyzvednout od 3. do 4. května 2017 přímo v Monty školce nebo na vyžádáni obdržíte e-milem.

Tuto přihlášku následně odevzdáte v den zápisu, který Mateřská škola Monty School Praha stanovuje  na 10. a 11. května 2017 od 13.00 hod do 17. 00 hod.

Zápis probíhá individuálně více informací u ředitelky školky. Mgr. Regína Ouhledová 737979007