Zápis na školní rok 2017/2018

Monty Svět

Zápis na školní rok 2017/2018

Vládou schválená novela školského zákona zavádí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, a to od školního roku 2017/2018.

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které dovrší pátý rok před začátkem nového školního roku.

Mladší děti lze zapsat i v průběhu školního roku.

Do školky Monty lze však i v povinném předškolním roce přestoupit


S veškerou administrací vám rádi pomůžeme.

Zápis probíhá individuálně více informací u ředitelky školky Mgr. Regína Ouhledová 737979007