Zprávičky

Nový školní rok 2017/2018

Hlavními cíly ve školním roce 2017/2018 je rozvoj hudebních, sluchových a psychologických kompetencí. Vrátí se nám kroužek baletu, do programu zařadíme tzv. týdny bez hraček a páteční herní odpoledne.

Co je týden bez hraček?

Dětem se na vybrané týdny (3x ročně) odstraní ze školky auta, panenky, stavebnice, deskové hry i většinu výtvarného materiálu, ale dětem se neřekne, co bez nich mají dělat. Děti rozvíjí psychologické kompetence, protože si hrají víc spolu a bez připravených hotových herních prvků musí vytvářet vlastní hry a pravidla. Učí se myslet kreativně a kriticky, řešit problémy a napravovat chyby, porozumět ostatním a mít je rád, být empatický. Čím dříve budou děti na takových dovednostech pracovat, tím lépe. Pravidla jsou jednoduchá. Na měsíce se ze školky odnese všechno vybavení kromě nábytku, peřin a polštářů. Před zahájením učitelé informují rodiče i děti o tom, co je čeká, potom už ale chování dětí jen pozorují. Ty se musí samy naučit pracovat se svou nudou a frustrací. Učitel je v roli průvodce. Dosavadní občasné studie potvrzují, že děti účastnící se programů bez hraček mají zvýšené dovednosti interakce, kreativity, empatie a komunikačních dovedností. 

A jaké jsou trendy ve školství?

Především učit se na vlastních chybách – což mi dospěláci dobře známe:-)

Dále pak přebírání na základních a středních školách aktivit a metody z předškolního vzdělávání, aby si studenti odpočinuli od každodenní dávky odborných informací v biologii, angličtině nebo algebře. Vychází se z přesvědčení, že navázat přátelství a užít si zábavu je stejně důležité jako učit se abecedu. Střední školy jsou naopak častěji přirovnávány k továrnám, jejichž úkolem je naplnit studenty co nejvíce vědomostmi (co nejnudnějším způsobem). Nová generace reformátorů se už deset let snaží takový způsob výuky změnit a přebírá principy – vědomě nebo ne – právě z raného vzdělávání.

 Z toho všeho plyne, že alfou omegou života je právě rané dětství a my v Monty jsme šťastni, že můžeme být součástí.

Za Monty team Regína Ouhledová - ředitelka