Letní program

Galerie

Letní program

Školka a jesle Monty jsou otevřeny celé prázdniny. 

Spousta výletů, zajímavých aktivit, poznání  a pokusů - my ve školce se prostě nikdy nenudíme a hodně se toho naučíme! Ráno děti přivezete a odpoledne odvezete 8 - 17.00 hod. To vše v bezpečném prostředí školky Monty

Stačí si je vybrat týden, zaslat přihlášku zde a my vám obartem zašleme podrobnější informace včetně cenové nabídky. 

16. 7. - 20.7. 2018 Malý průvodce

V tomto týdnu se s dětmi budeme věnovat cestování a výletům po Praze a jejím okolí.

Čeká nás návštěva překrásného výletního místa, které je oblíbené nejen mezi pražskými obyvateli, ale i mezi spoustou cizinců – vypravíme se s dětmi na Petřín, kde se necháme okouzlit jak výhledem, tak i přilehlým parkem, kde s dětmi společně posvačíme a budeme hledat stromy a květiny dle obrázků.

Naším dalším místem bude Pražský hrad a jeho přilehlé zahrady, kde si s dětmi přiblížíme to, jak se žije dnes na hradě, kdo je hlavou našeho státu. Prozkoumáme symboly České republiky a mnoho dalšího, to vše zábavnou poznávací formou – HROU. Z dalších míst nás čeká návštěva lanového parku v Braníku, kde se děti naučí kooperovat a také zdokonalit hrubou motoriku při zdolávání nejrůznějších překážek.

23. 7. -27. 7. 2018 Umění v přírodě

Tento týden bude věnován tvoření, malování, kreslení, lepení a poznávání přírody. Budeme s dětmi využívat nejrůznější výtvarné techniky od koláže, přes tvoření s pomocí přírodnin, po kresbu suchým pastelem. Všechny tyto aktivity se budou konat venku a děti tak budou moci zachytit bezprostřední okamžik a situaci a ztvárnit ji výtvarně. Velký důraz v tomto týdnu bude také kladen na to, aby se děti naučily s výtvarnými pomůckami nejen zacházet, ale také se o ně umět řádně starat.

 30. 7. - 3. 8. 2018  - Cyklistický týden

V tomto sportovně-cyklistickém týdnu se děti formou hry na cyklisty naučí základy chování cyklistů na dopravním hřišti i na silnici. Osvojí si základní dovednosti a poznatky o tom, jak správně pečovat o své kolo a jak ho před jízdou zkontrolovat, že je způsobilé k pohybu na pozemní komunikaci. S dětmi si zahrajeme hru na ukázněné a nevychované cyklisty a pěší, kde dětem názorně předvedeme, co by se stalo, kdyby…..a děti si tyto vžité poznatky lépe zapamatují. Povíme si i o nutnosti základních bezpečnostních pravidel při jízdě na kole využijeme materiály od Besipu a veřejné dopravní hřiště v Modřanech – areál Ráček.

 6. 8. - 10. 8. 2018 Návštěva Bradavic

Tento týden se s dětmi vydáme do Bradavic. Nenavštívíme však školu čar a kouzel, ale půjdeme po stopách záhadných tvorů jako Alpský skřet, Yetti, mizející kouzelník. Děti v tomto týdnu budou objevovat stopy, hledat symboly, luštit rébusy a objevovat ztracené věci…Naším cílem je soustředit se na kooperaci dětí, využívaní rozumových a jazykových dovedností ke spolupráci dětí a také to, aby uměly získané a osvojené znalosti poté využít. Opět celý týden proběhne formou hry, takže děti ani nepostřehnou skutečnost, že se i něco nového učí.

12. 8. – 18. 8. 2018 Turistický kemp na Šumavě (5. 800,- Kč/týden)

V tomto týdnu se společně vydáme na cestu za krásami Šumavy. Pro děti budou naplánovány turistické a poznávací trasy. Trocha adrenalinu mimo domov neuškodí.

27. 8.  - 31. 8. 2018 - Malý Journalista

V tomto týdnu se s dětmi budeme věnovat čtení jejich oblíbených knih i autorů. Každé z dětí dostane možnost povědět dětem o své oblíbené knize nebo autorovi knihy. Nad knihami budeme s dětmi besedovat, prohlížet si je důkladněji a všímat si i ilustrací v knihách. Povíme o tam, jak bychom se měli a neměli chovat při návštěvě knihovny – tuto činnost si s dětmi zdramatizujeme. Blíže také prozkoumáme další tiskoviny, jako jsou časopisy a noviny. A v neposlední řadě si také povíme o tom, co vlastně dělají spisovatelé, novináři a redaktoři. Děti si v tomto týdnu také vyrobí vlastní knihu, která bude jedinečná a originální – a tuto si poté odnesou domů.