Školní rok 2017/2018

Galerie

Školní rok 2017/2018

Školní vzdělávací program v Monty nese název "Dáváme dětem náskok". 

Dáváme dětem náskok tím, že je učíme mluvit anglicky, přemýšlet v souvislostech, tvořit a rozhodovat se, učíme je samostatnosti, respektu k ostatním, zdvořilosti, touze objevovat a poznávat svět. V Monty jsou děti šťastné a spokojené.


S pomocí mytologických příběhů, děti seznamujeme s životem kolem nás. Právě pohádky a dětské příběhy napomáhají dětem k rozvoji schopnosti naslouchání, ale také k rozvoji jazyka a myšlení, paměti a obrazotvornosti, k obohacení vědomostí, k seznámení s určitými vzorci chování – ať už kladnými či zápornými - a v neposlední řadě k posílení jejich sebevědomí. Předčítání a vyprávění dětem je jedním z pilířů jejich emočního, morálního a myšlenkového vývoje.

Poznatky a jiné skutečnosti z mytologických příběhů, se snažíme aplikovat na každodenní život, srovnávat se současností, navštěvovat historická místa. Školní vzdělávací program je základem pro zpracování třídního vzdělávacího programu, který je pro každou skupinu rozpracován zvlášť. Tento třídní vzdělávací program slouží jako osnova pro detailní rozpracování týdenních plánů, takzvaných lesson plans.

Výuka je rozdělena do několika integrovaných bloků. Každý blok trvá cca 4 týdny a prokládán 1x týdně opakováním, ve kterém se ve zhuštěné a zjednodušené formě snažíme zopakovat vše, čemu jsme se v předchozích dnech věnovali.

Naší práci můžete také sledovat na Facebooku nebo Youtube