Art

Klub

Art

ART je klub malování a kreslení pro děti se zaměřením na rozvoj dětské tvořivosti. Je kladen důraz na projevy dětských emocí, představivost a fantazii. Malí umělci se seznamují s různými výtvarnými technikami i kulturními hodnotami z oblasti dějin umění. 


Lektorka Nikola Merklová respektuje osobnost dětí a zároveň je milým přístupem a bez stresu vede k pěkným výsledkům. Rozumí dětem i umění, předkládá nápady a rozvíjí malým umělcům znalosti i dovednosti.

Kreativitu společně rozvíjejí jednou týdně.