Zpíváme, tančíme

Klub

Zpíváme, tančíme

U dětí rozvíjíme hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus, intonaci. Především však chceme, aby děti zpívaly dětské, lidové i populární písničky pro radost. Zpěv je doprovázen hrou na piano, děti hrají na jednoduché nástroje nebo tančí.


Tento klub patří k nejoblíbenějším ve školce, lektorka Lucie Chottová se s dětmi baví a tančí jednou týdně.