Art

Kluby a kroužky

Art

ART je klub malování a kreslení pro děti se zaměřením na rozvoj dětské tvořivosti. Je kladen důraz na projevy dětských emocí, představivost a fantazii. Malí umělci se seznamují s různými výtvarnými technikami i kulturními hodnotami z oblasti dějin umění. 


Lektorka Karolina respektuje osobnost dětí a zároveň je milým přístupem a bez stresu vede k pěkným výsledkům. Rozumí dětem i umění, předkládá nápady a rozvíjí malým umělcům znalosti i dovednosti.

Kreativitu společně rozvíjejí jednou týdně v úterý od 15. 00 hod do 16.00 hod.

Cena: 2 500,- Kč/pololetí

Kroužky jsou přístupné i externím zájemcům.