Divadelní a dramatický kroužek

Kluby a kroužky

Divadelní a dramatický kroužek

Divadlo dětem nabízí možnost fyzické a psychické aktivity zároveň. V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek, básniček, jazykolamů a pohádek, naučí se mluvit zřetelně a také vystupovat před ostatními dětmi. Kroužek je proto vhodný i pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí, jak se prosadit. Naopak neposedné děti se mohou v tomto kroužku zklidnit.

 

 


Pronikáme do světa umění jednou týdně v pondělí od 15. 00 hod do 16.00 hod.

Cena: 1 490,- Kč/pololetí

Kroužky jsou přístupné i externím zájemcům.