Vaříme

Kluby a kroužky

Vaříme

Děti se učí připravovat více či méně náročné pokrmy, společně stolovat nebo plánovat, co budou vařit příště.

Učí se i nakupovat potraviny potřebné pro vaření a uvědomovat si finanční náklady spojené s vařením. Kroužek je mezi dívkami a chlapci velmi oblíben, protože tu mají všichni příležitost uplatňovat svou tvořivost a získávat praktické zkušenosti s vařením, které mohou snadno využít v běžném životě.

Společně tvoří kuchařku z jejich oblíbených receptů. Náplní klubu je také výuka etikety a společenského chování. 


Společně s lektorkou Lucií Chottovou připravují občerstvení na pravidelné workshopy a Monty Show.  

Každý pátek od 14.00 hod. do 16. 00 hod. 

Cena pro externí zájemce 2500Kč/pololetí.