Vědecký kroužek

Kluby a kroužky

Vědecký kroužek

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost.

Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů  z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.  Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu.

Zajišťují externí lektoři společnosti Rytmik-kroužky.

 

 


Pronikáme do světa vědy jednou týdně v úterý od 15. 00 hod do 16.00 hod.

Cena: 1 490,- Kč/pololetí

Kroužky jsou přístupné i externím zájemcům.