Zpíváme, tančíme

Kluby a kroužky

Zpíváme, tančíme

U dětí rozvíjíme hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus, intonaci. Především však chceme, aby děti zpívaly dětské, lidové i populární písničky pro radost. Zpěv je doprovázen hrou na piano, děti hrají na jednoduché nástroje nebo tančí.


Tento klub patří k velmi oblíbeným, lektorka Lucie Chottová se s dětmi baví a tančí jednou týdně, a to ve středu od 15.00 hod do 16.00 hod. 

Cena pro externí zájemce 2500Kč/pololetí.