Jazykové kurzy

Monty Svět

Jazykové kurzy

Kvalitní kurzy angličtiny pro širokou veřejnost s rodilými mluvčími a českými lektory. Kurzy na všech úrovních jsou ukončeny Cambridgeskými zkouškami ve spolupráci s British Council. Děti mohou navštěvovat odpolední konverzační kurzy s rodilými mluvčími, v prostorách Monty školky.

Pro děti předškolního věku dopručujeme volit denní program Monty školky. Jsme přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro výuku jazyků je začít co nejdříve. Ideální je začít s cizojazyčnou výukou mezi 2. a 3. rokem.
V tomto věku mají děti schopnost naučit se cizí jazyk stejně rychle a stejným způsobem, jako se učí mateřský jazyk. Klademe důraz na praktickou angličtinu, porozumění a komunikaci.


Do všech kurzů pravidelně dochází rodilý mluvčí, který dbá na správnou výslovnost. Děti si tak mohou vyzkoušet skutečnou konverzaci. Po každé hodině informujeme rodiče mailem o obsahu proběhlé lekce, připojujeme písničky, naskenované materiály a odkazy na použité webové stránky.

Výuka probíhá v budově MŠ Monty School Praha. Součástí je interaktivní tabule, PC, kvalitní stoly a židle přizpůsobené věku dětí, samozřejmostí je hezký koberec, který využívají převážně mladší děti. I příjemné prostředí může motivovat k lepším výkonům. Hlavním cílem výuky je utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Výuka cizího jazyka je pro dítě bezproblémová. Děti si velmi rychle osvojí základy a cizí jazyk se stane přirozenou součástí jejich života.

Dáváme Vám možnost výběru lektora tak, aby vašemu dítěti co nejlépe vyhovoval. Můžete si vybrat jak z rodilých mluvčích, tak mezi českými lektory, případně kombinace rodilého mluvčího a českého lektora. Ukázkové hodiny zdarma.