School year 2021/2022 "Once upon a time at Monty"

Monty World

School year 2021/2022 "Once upon a time at Monty"

There is perhaps no adult who did not encounter a fairy tale as a child. At first as a small and enthusiastic listener who looked forward to bed every night with the vision that one of his parents would make time for him and tell him or read a fairy tale "good night", and later as a reader. Reading or telling fairy tales has thus become a welcome daily ritual in most families, not only for the child, but also for the parents.

Both the child's glowing eyes and an unforgettable experience in the form of time spent with the child became a reward for the parents.

We at Monty also belong to a generation that grew up telling stories and reading fairy tales. We consider this period to be very beautiful, and even now in adulthood we are among the lovers of this literary genre. Working in kindergarten with children deepens our interest even more. Experiencing great adventures, stories of heroism and immortal love, which we had the opportunity to listen to in the safety of home, among the people who loved us, are simply unforgettable.

V současné době se setkáváme s názorem, že pohádky ve formě vyprávění a čtení je již přežitek. Lidé, kteří toto tvrdí poukazují na to, že stejně tak svůj účel splní televizní pohádka, na DVD, čímž rodič snadno uspoří svůj drahocenný  čas.  Také děti často raději tráví čas před usnutím u rozsvíceného monitoru počítače.

Je to ale takhle správně? Nebude těmto dětem jednou něco v životě chybět?

 

Cílem našeho vzdělávacího programu není odpověď na tyto otázky, ale využití pohádek k podpoře těch kompetencí, které by dítě mělo mít, než půjde na ZŠ. Propojovacím článkem je CELOROČNÍ PROJEKT “Kniha pro Alfa”: tvorba vlastní knihy/scrapbooku (kniha s ilustracemi z pohádek, fotkami dětí, loutkami, vstupenkami z výletů atd.).

Alf, je mimozemský kamarád, který k nám zavítal z jiné planety.

Alf přišel úplně z neznámého světa a my ho musíme mnoho o naší planetě a kultuře naučit a protože je to milovník pohádek, budeme ho to učit skrz ně.

 • bereme ho na výlety/akce
 • JAK PUTUJE A POSLOUCHÁ POHÁDKY, PROCHÁZÍ “OBLASTI” 
  • poznává, jak to chodí ve společnosti - rodina, školka
  • poznává, jak kdo vypadá (vizuálně), jak se kdo chová
  • jak funguje jeho tělo 
  • jakou kdo mluví řečí
  • co všechno najde na světě (lidé, rostliny, živočichové)