Jazykové kurzy

Školné

Jazykové kurzy

Odpoledního klub „Monty“ v areálu školky.

2x  týdně si v něm hravou formou děti procvičují konverzaci přímo s anglicky hovořícím lektorem. Kroužek je v malém počtu dětí maximálně 8 ve skupině minimálně 5 dětí ve skupině. Lekce jsou sestaveny z 20 minutového opakování, procvičování s využitím dramatizace, následuje 40 minut nové látky. V této části lekce se hojně využívají obrázkové materiály, knihy z edice Family and Frands – čte se, hrají se hry podporující zapamatování. V přestávkách, které jsou voleny dle potřeby a věku dětí, minimálně jednou za 40 min mají děti k dispozici karetní hry (např. UNO), mohou se nasvačit i volně hrát. Závěrečných 30 min je již volnějších, zaměřených na praktické využití nové látky s prvky prožitkové pedagogiky. K dispozici interaktivní tabule a samostatná učebna.

Poplatek: 1850,- Kč/měsíc (9 měsíců říjen - až červen)