Zprávičky

České muzeum stříbra v Kutné hoře - výlet

Ve středu 14. 11. 2018 pořádáme celodenní výlet do Českého muzea stříbra v Kutné hoře. Obohatíme tím tak měsíční téma zaměřené na stříbrnou barvu o učení se v přírodě a na reáliích. 

Po prohlídce muzea navštívíme středověkou restauraci, kde společně poobědváme a následně zavítáme do centra Kutné hory. Plánovaný návrat 17.00 hod.