Pro děti cizince/ Для дітей-іноземців

Zprávičky

Pro děti cizince/ Для дітей-іноземців

Specializujeme se na děti s různými mateřskými jazyky.

Двомовний чесько-англійський дитячий садок, який спеціалізується на дітей з іншою рідною мовою


Mluví za nás 15letté zkušenosti a dlouhodobá spolupráce s Meta o.p.s. 

Organizací, která pomáhá rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti.  Pedagogům a školám poskytují poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízí semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhují a prosazují systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál.

V Monty se domluvíte česky, anglicky, polsky, rusky a francouzsky.


15-річний досвід та багаторічна співпраця з Meta o.p.s. говорять за нас.

Організація, яка допомагає батькам з міграційним досвідом та їхнім дітям орієнтуватися в чеській освіті та інтеграції в суспільство. Вони надають вчителям і школам консультації щодо навчання дітей, які не знають чеську мову або не знають її достатньо. Він пропонує семінари, методичне забезпечення та навчальні матеріали. Вони розробляють та сприяють системним змінам, які відображають потреби шкіл та дітей з різними рідними мовами та розвивають їхній потенціал.

 

У Монті ви можете говорити чеською, англійською, польською, російською та французькою.