Zprávičky

Týden bez hraček - skvělý projekt

V Monty školce proběhl „Týden bez hraček“.

Inspirovali jsme se německým projektem „Školka bez hraček“  podrobnosti např. na http://www.spielzeugfreierkindergarten.de/fr_engl.html

O co vlastně jde a proč něco takové vzniklo?

Praktické zkušenosti s prací s dospělými ukazují, že návykové vzorce chování mohou být vytvořeny již v dětství. Evaluační studie v oblasti prevence návykových látek jsou ty, které na jedné straně pomáhají posílit celkový zdravotní stav lidí a na druhé straně zvyšují jejich hlavní psychosociální kompetence a životní dovednosti.

Dospělí stejně jako děti, které navštěvují mateřskou školu, mohou také používat“ hračky“, aby zakryli neuspokojené potřeby či frustraci. Valná většina pedagogů předškolního vzdělání je přesvědčena, že prevence v tomto směru může začít právě ve školce.


Aby nedošlo k nedorozumění: Školka bez hraček je dočasný projekt. Není to přístup nebo pedagogický model, jako je situační přístup nebo Montessori teorie. Školka bez hraček není projekt proti hračkám. Naším záměrem je prevence příznaků závislostí a rozvoj osobních dovedností, a také sociálních vazeb. 

Nezbytnou podmínkou  pro dobrý rozvoj dítěte je hra, tehdy se  dostává do vlastního světa a rozvíjí své osobní dovednosti a schopnosti. Vzhledem k tomu, že hraní je stále více ovlivňováno hotovými výrobky, kdy při hře chybí sociální percepce, je důležité poskytnout dostatek prostoru, aby bylo možné podporovat osobní dovednosti dítěte.

Týden bez hraček změnil denní rutinu v Monty, poskytl dětem čas a prostor, aby se samy lépe poznaly, a protože nebyly řízeny učiteli nebo hračkami, musely najít nové způsoby jak se zabavit. Učitel byl pouze průvodcem, neposkytoval žádnou nabídku, žádné řešení, pouze v případě potřeby poskytl materiál, který si ke hře děti samy zvolily např. kartonové krabice.

Neměli jsme téměř žádné očekávání, neboť to pro nás byla zcela nová zkušenost. Tížili nás lehké obavy, zdali ve školce nevznikne totální chaos a bezvládí. Opak se ukázal pravdou a tento týden nám přinesl spoustu nových a hlavně pozitivních zkušeností.

Děti první den měly tendence řádit a ve volném prostoru běhat, to však z hlediska bezpečnosti mohly pouze v tělocvičně (gymu), kde se skutečně dostatečně „vyřádily a vylítaly“.  Postupně přišlo zklidnění a děti se začaly společně více bavit a odpadl neustálý boj a dohadování a nějaké hračky.

Velký zájem některé děti projevily o tvoření a vydržely trpělivě, podle svého, vyrábět z dostupných materiálů. Což byl převážně recyklační materiál (kartonové krabice, kartony od toaletních papírů, kusy látek, kelímky od jogurtů atd.) Při tvoření, nebo při hře se také krásně ukázalo, které děti, jsou spíše individualisté, nebo upřednostňují párovou, či skupinovou hru. Dále se ukázalo, kdo je spíše submisivní a nechá si raději říci, co má dělat a naopak kdo je dominantní a přirozeně přebírá vůdčí roli.

Děti  byly schopné spolupráce a celková atmosféra během týdne byla pohodová, přátelská a klidná.

Děti rozhodně nepociťovaly nějaký stres, nebo nepohodu z absence hraček. Adaptovaly se prakticky okamžitě a vystačily si pouze se svojí přirozenou imaginací.

My učitelé v rolích průvodců jsme se občas cítili nadbyteční. Naší pozornost prakticky potřebovaly ve chvílích, kdy si chtěly povídat, nebo když odcházely do jiných místností, eventuálně utřít zadeček na záchodě:-)

Co tedy z prvního týdne vyplývá:

-          Děti se umí zabavit sami

-          Děti nezlobí

-          Respektují domluvená pravidla

-          I tiché děti mohou být v roli vůdce

-          Starší děti do her naprosto přirozeně vtahují mladší věkem

-          Pozorování  dětí pomohlo rozklíčovat určité vzorce chování

A asi nejdůležitější poznatek hračka je často zdrojem konfliktu.

 Další týden bez hraček se těšíme od 26. 2. 2018 do 2. 3. 2018

 Z Monty Regína Ouhledová - ředitelka