Školní rok 2019/2020 "Malý cestovatel"

Galerie

Školní rok 2019/2020 "Malý cestovatel"

Název ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: „Dáváme dětem náskok“

Motivační název školního vzdělávacího programu pro rok 2019/220 je „Malý cestovatel“

Motivační název školního vzdělávacího programu "Malý cestovatel" naznačuje zaměření programu na cestování, objevování, bádání, získávání nových informací. Prostřednictvím magického zaklínadla a kouzelného koberce prozkoumáme svět. Jsme všichni stejní? Mluvíme stejnou řečí? Jíme stejné jídlo? Na tohle všechno a ještě mnohem víc budeme hledat odpovědi. Děti se seznámí s nejrůznějšími zvířaty a obyvateli jiných zemí, získají povědomí o planetě Zemi, budou vnímat odlišnosti života na různých světadílech a taky se dozví, jak a proč by měly chránit naši planetu. Kontinenty budou provázány ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu.


Program jsme rozdělili na tři integrované bloky (IB):

Jak to chodí u nás!

Hlavním účelem tohoto IB je příjemné a bezpečné soužití v naší mateřské škole. Důležité pro nás je, aby se děti v MŠ cítily příjemně a aby měly v prostředí, kamarády i pedagogy důvěru, proto bude na začátku září prostor pro postupnou adaptaci nově příchozích dětí a seznamování s ostatními. Vše bude probíhat nenásilně, formou hry. Budeme dbát na to, aby pozdrav a poděkování, jakožto základní slova, byla samozřejmostí. Seznámíme se se školními pravidly, na kterých se děti budou podílet a s režimem běžného dne ve školce. Děti se dále budou učit odpovědnosti k sobě i ke svým věcem. Budeme se tedy věnovat i bezpečnosti a zdraví, s čímž nám pomůže projekt “Medvídková nemocnice“. Neopomene ani seznámení s pravidly bezpečného provozu a pohybu mimo naší MŠ, což budou mít děti možnost v praxi poznat nejen na běžných vycházkách, ale i na dopravním hřišti v rámci “Cyklo týdne“. V rámci rozšíření povědomí o naší zemi se také budeme věnovat státním svátkům – 28. 9. a 28. 10. 

V tomto IB se v pohybových aktivitách soustředíme na stmelení kolektivu a poznávání ostatních skrze pohybové činnosti. Budeme se věnovat činnostem a hrám s padákem s využitím hudby, což podpoří vzájemné poznávání a spolupráci dětí ve skupině, hudební cítění a vnímání barev. Dále se také budeme věnovat vnímání a rozvíjení vztahů. 

Jak to chodí u vás?   

V tomto integrovaném bloku se budeme věnovat (v obecné rovině – v konkrétní bude rozpracováno u jednotlivých kontinentů) především rozdílům života u nás a jinde ve světě. Zaměříme se na multikulturní výchovu, kdy se děti budou učit porovnávat shody a rozdíly mezi kulturami, kdy různost budou brát jako samozřejmost a budou pro ni mít porozumění. Budou se učit hodnotám jako jsou lidská práva, rovnost všech lidí, solidarita vůči znevýhodněným a ohled na ně. Získají přehled o způsobu života odlišného od toho jejich. Seznámí se se zahraniční kuchyní i s tím, v čem ostatní obyvatelé planety bydlí. Dále se také budeme věnovat tomu, proč všichni nemluvíme stejnou řečí. Neopomeneme ani rozdíly ve svátcích a tradicích, kdy si budeme povídat o tom, jak jsme zvyklí trávit Vánoce my v Čechách a jak se slaví v ostatních zemích. V rámci pravidelného pátečního promítání, kdy se slavnostně oblékneme a budeme mít možnost si u pokladny “zakoupit“ vstupenky a občerstvení, se budeme věnovat i tradičním pohádkám, které jsou spjaté s tímto obdobím. Na programu budou i typické koledy. Vánoční čas si zpříjemníme posezením s rodiči, kde proběhne ochutnávka nejrůznějších tradičních jídel a také navštívíme divadlo V Dlouhé, konkrétně představení “Jak jsem se ztratil, aneb malá vánoční povídka“. Budeme se také věnovat svátkům jako je Halloween a Día de los muertos.

V tomto IB se v pohybových aktivitách soustředíme na základní pohybové dovednosti (nelokomoční, lokomoční, manipulační) především pomocí pohybových her, kde budeme individuálně zjišťovat, na jaké úrovni se děti nachází. Důraz budeme klást především na správnou techniku chůze a běhu, což jsou pohyby, které jsou dětem v tomto věku nejpřirozenější.

Jak to chodí ve světě.

V tomto IB se vydáme na cestu po jednotlivých kontinentech. U každého z nich se budeme věnovat místním obyvatelům – jak vypadají, co jedí, co si oblékají, kde bydlí. Dále si také vždy budeme povídat o fauně a flóře a neopomeneme ani počasí, které na daném kontinentu převažuje. 

Hlavním pojítkem jednotlivých integrovaných bloků bude to, jakou cestou se na vybraný kontinent dopravíme. Budeme se pohybovat pomocí kouzelného koberce, který se s použitím našeho magického zaklínadla promění v nejrůznější dopravní prostředky od autobusu, auta, vlaku až po loď nebo letadlo. Děti tak budou rozvíjet nejen fantazii a představivost, ale i kritické myšlení, protože budou muset rozhodnout, jaký prostředek bude pro tu naší aktuální cestu nejvhodnější.

Už teď se těšíme!!!!!