Jesle

Monty Svět

Jesle

Monty program pro batolata (možnost docházet dva, tři nebo pět dní v týdnu, či dle individuální domluvy) je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, sociálních návyků a lekce z praktického života. V dětech je rozvíjena samostatnost, ale také schopnost soužití v kolektivu vrstevníků. Všechny činnosti jsou zaměřeny na to, aby malí Montíci byli nezávislí, a aby se u nich rozvinula sebedůvěra a sebeuvědomění. Děti si společně hrají, zpívají, tancují a nechybí ani vyprávění příběhů či možnost trávit čas na zahradě nebo v přilehlém lese. Během dne se aktivity volně prolínají.

Zaměřujeme se na simultánní bilingvismus, kdy si dítě osvojuje oba jazyky najednou a s obě má kontakt od raného dětství. 


S angličtinou děti seznamujeme postupně a pomocí kvalitních materiálů Oxford University Press, DVD a CD s anglickými písničkami, čteme dětem jednoduché knihy. Hrají si s kvalitními a zdravotně nezávadnými hračkami. V jeslličkách zajišťujeme špičkovou zdravotnickou péči. Obě naše "nurses" mají nezbytné zdravotnické vzdělání a dlouholeté zkušenosti s malými dětmi.

S nejmenšími dětmi mluvíme především česky a staráme se o ně , jako by bylo naše vlastní!

Rodiče jsou každý den podrobně informováni o všech pokrocích dítěte.

Jazykové aktivity:

- Reprodukce jednoduchých říkadel a písniček
- Četba krátkých říkadel a pohádek, doprovázená obrázky
- Hraní na jednoduché nástroje, jakými jsou bubínek, triangl, či dřívka.

Hry:

- Jednoduché hry spojené s pohybem (tleskání, hra na schovávanou, hledání předmětů).
- Tanec na jednoduché popěvky.
- Napodobování zvířátek.

Pohybové aktivity:

- Trénink chůze, běhu.
- Nácvik sebeobsluhy (obléct si čepici, botu, najíst se lžičkou, napít se z hrníčku).
- Hra na Něco (kadeřník, lékař, praní , vaření atp.).
- Hrubá motorika, manipulace s předměty.
- Navlékání tvarů, provlékačky, skládačky.

Rozumové aktivity:

- Poznávání předmětů, tvarů, barev.
- Zvířata, dopravní prostředky, přírodniny.

Sociální aktivity:

- Prohloubení základních hygienických návyků (čistota, nácvik na nočník, mytí rukou, kapesník).
- Postupné zvykání na kolektiv - jak se chovat ke kamarádům.
- Vztah k hračkám - šetřit hračky, půjčovat hračky.

Výtvarné aktivity:

- 12 - 18 měsíců - bezobsažné malování
- 18 - 24 měsíců - obsažné malování,
- 24 - 36 měsíců - lepení tvarů, vybarvování, modelování z plastelíny

 Naším cílem je klidný a harmonický pobyt nejmenších dětí mimo domov s mnoha zábavnými a vzdělávacími aktivitami.