Jesle

Monty Svět

Jesle

Monty program pro batolata (možnost docházet dva, tři nebo pět dní v týdnu, či dle individuální domluvy) je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, sociálních návyků a lekce z praktického života. V dětech je rozvíjena samostatnost, ale také schopnost soužití v kolektivu vrstevníků. Všechny činnosti jsou zaměřeny na to, aby malí Montíci byli nezávislí, a aby se u nich rozvinula sebedůvěra a sebeuvědomění. Děti si společně hrají, zpívají, tancují a nechybí ani vyprávění příběhů či možnost trávit čas na zahradě nebo v přilehlém lese. Během dne se aktivity volně prolínají.

Zaměřujeme se na simultánní bilingvismus, kdy si dítě osvojuje oba jazyky najednou a s oběma má kontakt od raného dětství. Nejlepším obdobím pro tvorbu mozkových synapsí během života jedince je období nazývané „windows of oportunity“. Je to kritické období dětského života, kdy je tvorba synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější a nejrychlejší. Toto období je definováno jako prvních 10 let života dítěte s největším potenciálem okolo prvních 3 let věku dítěte.


S angličtinou děti seznamujeme postupně a pomocí kvalitních materiálů Oxford University Press, DVD a CD s anglickými písničkami, čteme dětem jednoduché knihy. Hrají si s kvalitními a zdravotně nezávadnými hračkami. V jeslličkách zajišťujeme špičkovou zdravotnickou péči. Obě naše "nurses" mají nezbytné zdravotnické vzdělání a dlouholeté zkušenosti s malými dětmi.

S nejmenšími dětmi mluvíme především česky a staráme se o ně , jako by bylo naše vlastní!

Rodiče jsou každý den podrobně informováni o všech pokrocích dítěte.

Jazykové aktivity:

- Reprodukce jednoduchých říkadel a písniček
- Četba krátkých říkadel a pohádek, doprovázená obrázky
- Hraní na jednoduché nástroje, jakými jsou bubínek, triangl, či dřívka.

Hry:

- Jednoduché hry spojené s pohybem (tleskání, hra na schovávanou, hledání předmětů).
- Tanec na jednoduché popěvky.
- Napodobování zvířátek.

Pohybové aktivity:

- Trénink chůze, běhu.
- Nácvik sebeobsluhy (obléct si čepici, botu, najíst se lžičkou, napít se z hrníčku).
- Hra na Něco (kadeřník, lékař, praní , vaření atp.).
- Hrubá motorika, manipulace s předměty.
- Navlékání tvarů, provlékačky, skládačky.

Rozumové aktivity:

- Poznávání předmětů, tvarů, barev.
- Zvířata, dopravní prostředky, přírodniny.

Sociální aktivity:

- Prohloubení základních hygienických návyků (čistota, nácvik na nočník, mytí rukou, kapesník).
- Postupné zvykání na kolektiv - jak se chovat ke kamarádům.
- Vztah k hračkám - šetřit hračky, půjčovat hračky.

Výtvarné aktivity:

- bezobsažné malování
- obsažné malování,
- lepení tvarů, vybarvování, modelování z plastelíny

 Naším cílem je klidný a harmonický pobyt nejmenších dětí mimo domov s mnoha zábavnými a vzdělávacími aktivitami.