Kurzy angličtiny

Jazykové lekce a ostatní služby

Kurzy angličtiny

Kvalitní kurzy angličtiny pro širokou veřejnost s rodilými mluvčími a českými lektory. Kurzy na všech úrovních jsou ukončeny Cambridgeskými zkouškami ve spolupráci s British Council. Děti mohou navštěvovat odpolední konverzační kurzy s rodilými mluvčími, v prostorách Monty školky.

Pro děti předškolního věku doporučujeme volit denní program Monty školky. Jsme přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro výuku jazyků je začít co nejdříve. Ideální je začít s cizojazyčnou výukou mezi 2. a 3. rokem.
V tomto věku mají děti schopnost naučit se cizí jazyk stejně rychle a stejným způsobem, jako se učí mateřský jazyk. Klademe důraz na praktickou angličtinu, porozumění a komunikaci. V případě, že není možnost školku navštěvovat v denním programu, připravíme kurz dle individuálních potřeb zájemce.


Do všech kurzů pravidelně dochází rodilý mluvčí, který dbá na správnou výslovnost. Děti si tak mohou vyzkoušet skutečnou konverzaci. Po každé hodině informujeme rodiče mailem o obsahu proběhlé lekce, připojujeme písničky, naskenované materiály a odkazy na použité webové stránky.

Výuka probíhá v budově MŠ Monty School Praha. Součástí je interaktivní tabule, PC, kvalitní stoly a židle přizpůsobené věku dětí, samozřejmostí je hezký koberec, který využívají převážně mladší děti. I příjemné prostředí může motivovat k lepším výkonům. Hlavním cílem výuky je utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Výuka cizího jazyka je pro dítě bezproblémová. Děti si velmi rychle osvojí základy a cizí jazyk se stane přirozenou součástí jejich života.

Dáváme Vám možnost výběru lektora tak, aby vašemu dítěti co nejlépe vyhovoval. Můžete si vybrat jak z rodilých mluvčích, tak mezi českými lektory, případně kombinace rodilého mluvčího a českého lektora. Ukázkové hodiny zdarma.

Cena: 400,- Kč/hod.