Vize

O nás

Vize

Projekt bilingvní školky Monty byl v Praze spuštěn 1. srpna 2007 a v Ostravě 1. září 2005. Setkal se s velmi pozitivními ohlasy.


Mezi hlavní principy Monty patří od samého počátku především výrazná individualizace péče a výuka angličtiny rodilými britskými mluvčími. Pouze díky těmto hlavním pilířům je možné dosáhnout výsledků, které očekávají jak rodiče, tak zakladatelé a majitelé školky. Tyto principy se poté postupně přenášely i do dalších součástí vzdělávacího portfolia Monty, tedy do jeslí pro děti již od 1 roku, které byly založeny v roce2007, do Základní školy Monty School, která zahájila svůj provoz v září 2008 v Ostravě, do kurzů pro veřejnost. Následně v roce 2010 pražská pobočka navázala spolupráci s jazykovou základní školou ZŠ Filosofská.


I v kurzech angličtiny se ukazuje, že individuální výuka nebo práce v malých skupinách je efektivní. Důkazem jsou prestižní Cambridgeské zkoušky, které absolventi těchto kurzů bez větších problémů zvládají.

Monty usiluje o to být moderním, progresivním centrem vzdělávání na nejvyšší evropské úrovni, které slouží dětem od 1 do 15 let. Všechny kroky firmy dosud směřují ke splnění tohoto cíle.