Předškolní příprava

Monty Svět

Předškolní příprava

Předškolní příprava  je určena dětem, kteří nastupují následující školní rok do ZŠ, a také nadaným dětem, u kterých je předpoklad dřívějšího nástupu.

Je určena jak pro děti z Monty tak i pro děti z jiných školek. Výuka probíhá 2x týdně. 


Výuka je nejčastěji rozdělená do bloků, z nichž každý trvá 20-25 minut. V jejich rámci procvičujeme dovednosti v oblasti jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a paměti, myšlení a početních vztahů, školní připravenost obecně. Důraz je kladen na předčtenářské období počátečním čtení, kde čerpáme z metodiky splývavého čtení SFUMATO. Splývavým čtením učíme děti správný pohyb očí, čímž předcházíme vývojovým poruchám především dyslexii. 

Součástí předškolní přípravy je osobní konzultace nad výběrem vhodné základní školy,  test školní zralosti, portfolia, návštěvy spolupracujících ZŠ.

Obecné cíle a výhody našeho systému předškolní výuky:

Žáci jsou hrdí, že chodí do školy, což jim usnadňuje pochopit a osvojit si důležité návyky, pravidla, způsoby školní práce.

Snadno lze rozpoznat školní zralost, takže můžeme zodpovědně k zápisu doporučit i zdatné děti, které jsou mladší, případně doporučit odklad těm, pro něž bude výhodou ještě rok počkat.

Při nástupu do školy žáci již znají školní prostředí, vědí, co se od nich očekává, mají základní znalosti v oblasti čtení, psaní, počtů, a proto neprožívají stres spojený s přechodem ze školky do školy, a zároveň mohou postupovat rychleji než je běžné.

Úterý od 13.30 hod do 14.30 hod. v českém jezyce

Čtvrtek od 13.30 hod do 14.30 hod. v anglickém jezyce

Cena pro externí členy 3200Kč/pololetí.