Monty svět

V bilingvní anglicko - české školce a jeslích MONTY se dětem věnují kvalifikovaní, zkušení a prověření učitelé po celý den. Jeden učitel se věnuje maximálně šesti dětem. Skupinu dětí vede jeden český kmenový učitel a jeden anglický rodilý mluvčí. Maximální denní kapacita školky je 20 dětí, kapacita jeslí 5 dětí. Dětem dáváme náskok tím, že je učíme mluvit anglicky, přemýšlet v souvislostech, tvořit a rozhodovat se, učíme je samostatnosti, respektu k ostatním, zdvořilosti, touze objevovat a poznávat svět. V Monty jsou děti šťastné a spokojené, příjemné a rodinné prostředí zaručuje bezstresovou atmosféru.