Sportovní kroužek

Kluby a kroužky

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností Vašeho dítěte.

Díky metodickému a netradičnímu zpracování kroužku se děti naučí správně sportovat a vytvoří si kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž poznávání atraktivních olympijských disciplín a soutěžení v duchu fair play.

Sportovní program nemá charakter tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Při výuce jsou využívána všeobecně rozvíjející cvičení, která herní a soutěživou formou zvyšují obratnost a fyzickou kondici dětí.


Sportujeme jednou týdně od 15. 00 hod do 16.00 hod.

Cena: 1 500,- Kč/pololetí

Kroužky jsou přístupné i externím zájemcům.