O nás

Kdo jsme

Náš svět jsme nazvali Monty podle toho nejlepšího, co nabízí britská kultura a historie, ale také podle toho, co děti dělají nejraději, totiž tvoří a učí se a stále něco montují.

Naším cílem je dát dětem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím světě plném příležitostí.


Jsme rodinná bilingvní školka, kde má každé dítě šanci uspět a mít radost z učení. Angličtinu považujeme za univerzální světový jazyk, a proto věříme, že je třeba ji co nejdříve ovládnout, nejlépe už v raném dětství a nejlépe v přirozeném anglickojazyčném prostředí.

Svou školku jsme vybudovali z ničeho, bez dotací, kapitálu, jen s nadšením a jasnou představou o ideálním vzdělávání, které státní školství není schopno poskytovat.  V Praze jsme byli dlouho úplně sami, kteří poskytovali skutečně bilingvní vzdělání. Monty však má a bude mít stále náskok. Protože se o svou školu staráme osobně, jako o naše děti, trávíme v ní veškerý čas a dáváme do ní svou energii. Jsme součástí sytému Monty, který jsme společně založili s Ostravskými přáteli Petrem a Sašou Vidlákovými, kteří první anglickou školku v Ostravě otevřeli 1. září 2005.

Na základě zkušeností se státním školstvím na všech stupních jsme se společně rozhodli vzít vzdělávání nejmenších dětí do svých rukou a nabídnout rodičům jiné, moderní, mnohem kvalitnější vzdělávání, než jaké si mnoho z nich v té době vůbec dokázalo představit. V roce 2008 se otevřela základní škola Monty School, aby mohli naše metody dále rozvíjet. V Praze jsme se několik let snažili získat vhodný prostor, ale po neúspěchu ve výběrových řízeních na budovu jsme od realizace ZŠ v Praze ustoupili.

V tomto bodě nastal malý zlom, v Ostravě se dále pokračovalo v budování kompletního vzdělávacího systému, který vyvrcholil v roce 2018 kdy do rejstříku škol MŠMT zapsána střední škola Monty.

V Praze se ubíráme jinou cestou, spolupráci jsme navázali s bilingvní školou Wonderland Academy, kde mají naše děti návaznost.  Ve školce prohlubujeme to, co považujeme za stěžejní v dnešním světě vytvářet prostředí, kde děti prožijí šťastné a hravé dětství v souznění s přírodou.  Děti vedeme neustále k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání, obklápí je prostor plný motivace - zahrada 1500 m2 v přírodním stylu. Interiéry spíše dřevěné a hračky také volíme raději z přírodních materiálů. Snažíme být bezobaloví a dbáme na zdravé stravování.

Nejsme konzervativní, ale ani svobodná nebo alternativní škola. Naším cílem bylo, je a bude děti naučit co nejvíce, ale bez zbytečného stresu, a hlavně mluvit a myslet anglicky. Tak, jak je tomu zvykem v nejvyspělejších zemích s nejlepšími školami. Toho dosahujeme jen díky našim pedagogům a dalším pracovníkům, kteří se obětavě a individuálně věnují všem dětem a žákům. Naše školka je zapsána v rejstřících MŠMT, takže jsme se zavázali plnit všechny povinnosti vůči českému vzdělávacímu systému a zároveň můžeme nabídnout dětem i mnohem více. Proto říkáme, že dětem dáváme náskok.

Na vše neustále bedlivě dohlížíme a osobně řešíme každodenní problémy, řídíme veškeré dění, jsme kdykoli dětem i rodičům k dispozici. Monty je naše rodina a proto o ni pečujeme s láskou a náležitou pozorností. Ale o našich slovech se koneckonců můžete přesvědčit sami, přijďte se k nám podívat. Jste srdečně zváni.

Majitelé Regína a Martin Ouhledovi

 

https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY