Školní rok 2020/2021 "#MONTYLIFE"

Galerie

Školní rok 2020/2021 "#MONTYLIFE"

Motivační název školního vzdělávacího programu #MONTYLIFE naznačuje zaměření programu na život u nás v Monty School. Celý rok nás totiž budou provázet místnosti či blízká místa, které společně denně navštěvujeme. Probádáme tak spolu školku od sklepa až po půdu a nezapomeneme ani na ulici a zahradu, které ji obklopují. Na všechna místa se navíc podíváme tak trochu jinýma očima abychom zjistili, co všechno se v nich skrývá a co všechno nám nabízí. Chceme mít totiž oči dokořán a všímat si i věcí, které bychom jinak třeba přehlédli. Každý integrovaný blok navíc doprovází speciální #hashtag, který naznačuje, kým se na daném místě můžeme stát. Děti tak hlouběji probádají jim známá místa a dozví se, že v koupelně je nemusí čekat jenom nudné mytí rukou, ale můžou se například skrze vodu a svou fantazii ponořit do podmořského světa, zkusit si pokusy s vodou, naučit se s ní šetřit nebo zjistit, k čemu všemu se dá voda vlastně využít. Místnosti budou provázány ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

 


 

Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, sebereflexe, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury.

Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné komunikaci, která přispívá k vzájemnému sblížení, pochopení, věnovat pozornost hodnotám jako je přátelství, tolerance, pěstovat laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý (dospělý, kamarád) podá pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého – spolu – ve chvílích pohody, společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám.