Vzdělávací plán školního roku 2023/2024

Monty Svět

Vzdělávací plán školního roku 2023/2024

Motivační název školního vzdělávacího programu „Home Sweet Home“ / „Domov sladký domov” – pro školní rok 2023/2024 doplněn o „Hodkovičky and Me“ / „Hodkovička a já“, který naznačuje zaměření programu na zkoumání a seznamování se s okolím naší mateřské školy, našeho druhého domova – podporou nám bude práce s různými mapami. 

Cílem našeho vzdělávacího programu je zapojení se do místní komunity městské části Hodkovičky, seznámení se s místními obyvateli, akcemi, budovami, architekturou a zdejší přírodou k podpoře kompetencí, které by dítě mělo mít, než půjde na ZŠ. 

Hlavním smyslem prvního integrovaného bloku je začínat u tématu dětem nejvíce známém tj. „Naše mateřská škola“, a následně postupovat dál do našeho okolí podle mapy, jejichž středem je naše mateřská škola. Vizualizace témat je k dispozici v kruhovém diagramu. Rovněž názvy integrovaných bloků vychází z kruhového diagramu, který  umožňuje jejich přenos na další dva roky. V nadcházejících školních rocích budou IB postupovat a rozšiřovat se  dál na úroveň zemí světa a vesmíru. 

Naší práci můžete sledovat na FB a Instagramu