Logopedie

Kluby a kroužky

Logopedie

Stále více dětí má obtíže s řečí a potřebují vyhledat odbornou logopedickou péči. Pokud se ještě k tomu učí více jazyků je logopedický dohled nutností. Nad výslovností a správným řečovým vývojem v Monty dohlíží klinická logopedka, která pravidelně jednou týdně do školky dochází. 


Včasné rozpoznání případných odchylek a následné pravidelné procvičování napomáhá k rychlejší logopedické nápravě. 

Vhodné i pro externí zájemce.

 

Setkáváme se každou středu.

Cena:  500Kč/30 min.