Monty tým

O nás

Monty tým

Nejdůležitějšími články celého týmu jsou učitelé, tráví s dětmi nejvíce času, pečují o ně, učí je a vychovávají. Své spolupracovníky si vedení Monty School Praha pečlivě vybírá. Všichni spolupracovníci mají odpovědné vzdělání a minimálně dva roky praxe s dětmi. Učitelé mají VŠ vzdělání, jsou kreativní, reprezentativní, plni sil a elánu. Majitelé jsou neustále k dispozici, o dění se zajímají, všechny děti a rodiče znají osobně, jsou také součástí výchovně vzdělávacího procesu. Srdce celého týmu tvoři čeští kolegové, rodilí anglicky hovořící mluvčí jsou najímáni minimálně na jeden školní rok.


MARTIN OUHLEDA - zřizovatel, finanční ředitel

Svou původní profesí speciální pedagog. Působil jako odborný asistent dětského centra ve Christchurch na Novém Zélandě, kde získal zkušenosti s výukou angličtiny a prací s dětmi. Dodnes je instruktorem školního snowboardingu a lyžování. Ve volném čase se věnuje Myslivosti a Kiteboardingu. Zdravotník.


REGÍNA OUHLEDOVÁ - ředitelka, odborná garantka

Pedagožka předškolního a mimoškolního vzdělávání, absolventka filozofické fakulty obor jazykověda. Spolupracovala na rozvoji Monty školky a školy v Ostravě. Ukončila studium školského managementu na UK, lektoruje projekt LearnEnglishFamily pro British Council, vyučuje a metodu splývavého čtení SFUMATO. V minulosti pracovala jako obchodní ředitelka v komerčním rádiu, vedoucí projektů v neziskové organizaci. Společně s Martinem mají dvě dcery a obě jsou obsolventky Monty vzdělávacího systému. Reiki mistr.

LUCIE CHOTTOVÁ - koordinátorka výuky, učitelka BIG skupiny

Pedagog předškolního vzdělávání. Lucie zajišťuje denní organizaci ve školce. Dohlíží na realizaci školního vzdělávacího plánu, přípravy učitelů a program. Vede kroužek "zpíváme a tančíme", předškolní děti učí metodu splývavého čtení SFUMATO a je učitelem v tzv. Nultém ročníku. Zaškoluje nové učitele.

NIKOLA MERKLOVÁ - učitelka LITTLE skupiny

Pedagog předškolního vzdělávání, absolventka školy uměleckého designu obor hračka, loutka, maska a VŠ - kurturologie.  Vzhledem k jejímu uměleckému zaměření vede v Monty umělecký kroužek. S citlivou a mateřskou péčí se stará o ty nejmenší děti, pro které vymýšlí fantastické činnosti.

Mgr. HANKA MANKOVÁ - školní logoped 

Hanka se za léta spolupráce stala nedílnou součástí výchovného procesu v Monty. Do školky dochází jednou týdně, individuálně se věnuje logopedické průpravě. Dohlíží nad správnou výslovností všech dětí pravidelnými konzultacemi. Spolupracuje s učiteli, doporučuje činnosti vhodné k dennímu procvičování. 

Mgr. RENATA MÍKOVÁ - školní psycholog

Paní Renata s Monty spolupracuje od zažátku jejich působnosti, a to jako externí spolupracovník. Vystudovala jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii. Absolvovala výcvik - individuální psychoanalytická psychoterapie u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, rodinné terapie. V Monty dohlíží na správný psychický vývoj dětí, provádí testy školní zralosti a diagnostiku SPU. Pro rodiče a učitele zajišťuje konzultace. U dětí se speciálními poruchami učení a u dětí nadaných spoluvytváří individuální vzdělávací plán a dohlíží nad jeho realizací.