Monty tým

O nás

Monty tým

Nejdůležitějšími články celého týmu naší anglicko - české jazykové školky jsou učitelé. Tráví s dětmi nejvíce času, pečují o ně, učí je a vychovávají. Své spolupracovníky si vedení Monty School Praha pečlivě vybírá. Všichni spolupracovníci mají odpovědné vzdělání a minimálně dva roky praxe s dětmi. Učitelé mají VŠ vzdělání, jsou kreativní, reprezentativní, plni sil a elánu. Majitelé jsou neustále k dispozici, o dění se zajímají, všechny děti a rodiče znají osobně, jsou také součástí výchovně vzdělávacího procesu. Srdce celého týmu tvoři čeští kolegové, rodilí anglicky hovořící mluvčí jsou najímáni minimálně na jeden školní rok.


MARTIN OUHLEDA - zřizovatel, finanční ředitel

Svou původní profesí speciální pedagog. Působil jako odborný asistent dětského centra ve Christchurch na Novém Zélandě, kde získal zkušenosti s výukou angličtiny a prací s dětmi. Dodnes je instruktorem školního snowboardingu a lyžování. Ve volném čase se věnuje myslivosti a Kiteboardingu. Zdravotník mateřské školy. Společně s Regínou mají dvě dcery a obě jsou absolventky Monty vzdělávacího systému. Obě dále pokračují na bilingvních základních školách. 

Mgr. REGÍNA OUHLEDOVÁ - ředitelka, odborná garantka, učitelka BIG skupiny

Pedagožka předškolního a mimoškolního vzdělávání, absolventka filozofické fakulty obor jazykověda. Spolupracovala na rozvoji Monty školky a školy v Ostravě. Ukončila studium školského managementu na UK, lektoruje pro společnost META o.p.s., která se věnuje dětem s odlišným mateřským jazykem. Děti z nultého ročníku vyučuje metodu splývavého čtení SFUMATO. V minulosti pracovala jako obchodní ředitelka v komerčním rádiu, vedoucí projektů v neziskové organizaci. 

MARIO SANDOVAL - anglický lektor, učitelka BIG skupiny

Mario je velmi empatický sportovně založený učitel. Vlastní TEFL certifikát a mnohaleté zkušenosti v oboru předškolního a mimoškolního vzdělávání. Ve školce Monty zaštiťuje anglickou výuku, koordinuje její správný průběh a vede sportovní kroužek. Jeho stále dobrá nálada, milý úsměv, klid a vyrovnanost působí kladně nejen na děti, ale i na kolegy a rodiče.  

TEREZA JIRÁNKOVÁ - učitelka BIG skupiny

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Má dostatečně zkušeností a praxi pro vedení předškolních dětí. Pracovala jak ve státních školkách tak i v soukromém sektoru.  V  současné době si rozšiřuje vzdělání na Newton Collage studiem Manažerské psychologie. Zajímá se o psychologii a koučink dětí.

Bc. MICHAELA ŠTVERÁKOVÁ - učitelka LITTLE skupiny

Vystudovala vysokou školu obor Učitelství pro mateřské školy. Její zaměření je hudebně jazykové, ve školce Monty kromě hry na piáno vede hudebně dramatický kroužek, vyučuje češtinu pro cizince a úzce spolupracuje se školním logopedkou. 

Bc. ABHISHEK CHAUDHARY - anglický lektor, učitel LITTLE skupiny

Jeho britské vzdělání a umělecké nadání ho dovedlo do Prahy, kde vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vlastní certifikáty pro výuku vzdělávání dětí.  Angličtinu vyučuje přes umění a estetiku. U dětí rozvíjí kreativitu a představivost. Abhi je přátelský a milý, jeho přístup nejen k dětem z něho činní nedílnou součást Monty týmu. 

Mgr. HANKA MANKOVÁ - školní logoped 

Hanka se za léta spolupráce stala nedílnou součástí výchovného procesu v Monty. Do školky dochází jednou týdně, individuálně se věnuje logopedické průpravě. Dohlíží nad správnou výslovností všech dětí pravidelnými konzultacemi. Spolupracuje s učiteli, doporučuje činnosti vhodné k dennímu procvičování. 

Mgr. RENATA MÍKOVÁ - školní psycholog

Paní Renata s Monty spolupracuje od začátku působnosti, a to jako externí spolupracovník. Vystudovala jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii. Absolvovala výcvik - individuální psychoanalytická psychoterapie u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, rodinné terapie. V Monty dohlíží na správný psychický vývoj dětí, provádí testy školní zralosti a diagnostiku SPU. Pro rodiče a učitele zajišťuje konzultace. U dětí se speciálními poruchami učení a u dětí nadaných spoluvytváří individuální vzdělávací plán a dohlíží nad jeho realizací. 

Ing. LUCIE MATUŠTÍKOVÁ - mentální terapeut pro zaměstnance 

Paní Lucie dochází jedenkrát měsíčně a věnuje se zaměstnancům a vedení školky, kteří podstupují mentální tréning. Jsme si jisti, že jedině vyrovnaný a dobře naladěný pedagog, pracující v harmonickém týmu a prostředí je schopen předat dětem to nejlepší!