Monty tým

O nás

Monty tým

Nejdůležitějšími články celého týmu naší anglicko - české jazykové školky jsou učitelé. Tráví s dětmi nejvíce času, pečují o ně, učí je a vychovávají. Své spolupracovníky si vedení Monty School Praha pečlivě vybírá. Všichni spolupracovníci mají odpovědné vzdělání a minimálně dva roky praxe s dětmi. Učitelé mají VŠ vzdělání, jsou kreativní, reprezentativní, plni sil a elánu. Majitelé jsou neustále k dispozici, o dění se zajímají, všechny děti a rodiče znají osobně, jsou také součástí výchovně vzdělávacího procesu. Srdce celého týmu tvoři čeští kolegové, rodilí anglicky hovořící mluvčí jsou najímáni minimálně na jeden školní rok.


MARTIN OUHLEDA - zřizovatel, finanční ředitel

Svou původní profesí speciální pedagog. Působil jako odborný asistent dětského centra ve Christchurch na Novém Zélandě, kde získal zkušenosti s výukou angličtiny a prací s dětmi. Dodnes je instruktorem školního snowboardingu a lyžování. Ve volném čase se věnuje myslivosti a Kiteboardingu. Zdravotník mateřské školy. Společně s Regínou mají dvě dcery a obě jsou absolventky Monty vzdělávacího systému. Obě dále pokračují na bilingvních základních školách. 

Mgr. REGÍNA OUHLEDOVÁ - ředitelka, odborná garantka, učitelka BIG skupiny

Pedagožka předškolního a mimoškolního vzdělávání, absolventka filozofické fakulty obor jazykověda. Spolupracovala na rozvoji Monty školky a školy v Ostravě. Ukončila studium školského managementu na UK, lektoruje pro společnost META o.p.s., která se věnuje dětem s odlišným mateřským jazykem. Děti z nultého ročníku vyučuje metodu splývavého čtení SFUMATO. V minulosti pracovala jako obchodní ředitelka v komerčním rádiu, vedoucí projektů v neziskové organizaci. 

TEREZIE KODETOVÁ - zástupce ředitele, administrativní podpora

Terezie studovala český jazyk a společenské vědy, více než k učení ji to ale táhlo do administrativního sektoru. Ve školce má na starost vyřizování korespondence, komunikaci s rodiči a dodavateli, připravuje podklady k projektům. Ráda tvoří zprávy, reporty a hlavně tabulky. 

Mgr. ABHISHEK CHOUDHARY - Vedoucí anglický lektor, učitel BIG skupiny

Jeho britské vzdělání a umělecký talent ho přivedly do Prahy, kde absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vlastní certifikáty pro vzdělávání dětí, zaměřuje se na různorodost vzdělávacích postupů a neobvyklý umělecký pohled na svět. Milý, přátelský a děti ho milují.

Bc. Lucie Pavlíková - Vedoucí učitelka LITTLE skupiny

Narodila se a vyrostla v Michiganu v USA a posledních 14 let již žije v Praze. Hovoří plynně česky a anglicky - bilingvní.  Vystudovala Předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na hudební výchovu. V současné době je zařazena do navazujícího magisterského programu zaměřeného na výchovu a péči v raném dětství (Předškolní pedagogika). Je velmi kreativní člověk, výborně maluje, tvoří vlastní ilustrace a skvěle hraje na klavír.  Její milý úsměv a klidná povaha dodává nejmenším dětem pocit přijetí a pohody. 

DiS. Aneta Šorfová - učitelka LITTLE skupiny

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku, plynně hovoří anglicky. Aneta je aktivní Sokolkou, děti v Monty vede především ke zdravému pohybu a lásce ke sportu. 

Mgr. HANKA MANKOVÁ - školní logoped 

Hanka se za léta spolupráce stala nedílnou součástí výchovného procesu v Monty. Do školky dochází jednou týdně, individuálně se věnuje logopedické průpravě. Dohlíží nad správnou výslovností všech dětí pravidelnými konzultacemi. Spolupracuje s učiteli, doporučuje činnosti vhodné k dennímu procvičování. 

Ing. LUCIE MATUŠTÍKOVÁ - mentální terapeut pro zaměstnance 

Paní Lucie dochází jedenkrát měsíčně a věnuje se zaměstnancům a vedení školky, kteří podstupují mentální tréning. Jsme si jisti, že jedině vyrovnaný a dobře naladěný pedagog, pracující v harmonickém týmu a prostředí je schopen předat dětem to nejlepší!