Monty Svět

Projekty

Realizujeme projekty podpořené EVROPSKOU UNIÍ

V realizaci: 

 • výzva OP JAK „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ název projektu: MŠ Monty - Podpora dětí s OMJ, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005765

            Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Bylo realizováno: 

 • Šablony II. název projektu: Modernizace přístupů k výchově a vzdělání v MŠ Monty,  
  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012794


  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 • Výzva 49 název projektu: MŠ Monty - výzva 49,
  registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001558

 Spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů prostřednictvím dvojjazyčného školního asistenta. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách.

 • Šablony III. název projektu: Modernizace MŠ Monty - Šablony III

            registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022489

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/          účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 • Výzva 54 název projektu: MŠ Monty - výzva 54,
  registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001900

  Spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů prostřednictvím dvojjazyčného školního asistenta. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

 


Dne 18. 4. 2021 proběhlo Odborně tematické setkání v rámci MŠ Monty - výzva 49.

Dne 20. 5. 2021 proběhlo Komunitně osvětové setkání v rámci MŠ Monty - výzva 49. 

Ve dnech 07. 06. 2022 - 10. 06. 2022 Proběhla stáž pedagogického pracovníka  v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54.

Ve dnech 12. 12. 2022 - 15. 12. 2022 Proběhla stáž pedagogického pracovníka  v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54.

Dne 19. 12. 2022 proběhlo Komunitně osvětové setkání v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54. 

Dne 20. 12. 2022 proběhlo Odborně tematické setkání 1. v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54.

Dne 20. 12. 2022 proběhlo Odborně tematické setkání 2. v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54.