Proč MONTY

O nás

Proč MONTY

V čem je školka MONTY výjimečná?

Monty nabízí více, Monty dává dětem náskok

14 hlavních kritérií, která vám mohou pomoci v rozhodování, zda zapsat dítě do bilingvní školky Monty v Praze. Tyto body vyplývají z našich dlouholetých zkušeností z práce s dětmi.

Rozhodujete o vážné věci, rozhodujete o budoucnosti vašich dětí. Monty vás nezklame!


1. Učitelé - jsou nejdůležitější, tráví s dětmi nejvíce času, pečují o ně, učí je a vychovávají. Zajímejte se o jejich vzdělání a zkušenosti. Dobří učitelé by měli mít za sebou alespoň pět let práce s dětmi ve školce, výhodou jsou i vlastní děti. Ve špičkové školce musí být učitel VŠ vzdělaný (pedagog), kreativní, reprezentativní, plný sil a elánu a s dobrým platem.

2. Angličtina - pravou anglickou školku poznáte podle toho, že v ní učí každý den a na plný úvazek rodilí mluvčí, třeba s českými kolegy. I sebelepší česká učitelka nenaučí děti skutečně mluvit, malé děti vždy poznají, že s ní mohou mluvit česky a ne anglicky a ztrácejí motivaci. V pravé anglické školce se anglicky neučí, ale mluví. Zajímejte se o metodické plány a vzdělávací programy, neexistuje univerzální návod na výuku jazyka, kompletní sady by měly sloužit jen jako podpora vzdělávacího plánu, a ne jako jejich základ. Požadujte pravidelné hodnocení dětí, očekávejte výsledky! To, že děti umí anglicky básničku, pozdravit a vyjmenovat barvy je sice roztomilé, ale prakticky nic to neznamená. Děti by měly rozumět rodilému mluvčímu už po jednom roce pravidelné docházky a mluvit už po dvou letech.

3. Prostředí - každá školka musí mít dostatečně prostornou a bezpečnou zahradu. Zcela nevyhovující jsou přestavěné byty, odkud je nutné docházet na veřejná hřiště v okolí. Ani budova "klasické" školky uprostřed panelového sídliště pro 40 a více dětí není pro individuální práci s dětmi vhodná. Hledejte prostředí, ve kterém se děti budou cítit jako doma. Školka by se měla nacházet v bezpečném prostředí, kde se rodiče nebudou muset bát nechat děti jít na procházku po okolí. Zanedbané panelové sídliště není pro děti nijak esteticky podnětné, o možných sociálních problémech nemluvě.

4. Počet dětí a učitelů - soukromá školka by neměla mít kapacitu vyšší než 20 dětí, aby se dítěti i vám mohli učitelé dostatečně věnovat. S každým dalším dítětem navíc výrazně klesá schopnost věnovat každému rodiči a dítěti stejný čas. Za své peníze očekávejte perfektní informovanost. Pokud vám záleží na tom, aby se dítě něco opravdu naučilo, neměl by se jeden učitel věnovat více než maximálně šesti dětem. Zvažte, zda prostředky vložené do služby, která tyto parametry nesplňuje, stojí za to a není lepší posílat dítě do běžné státní školky. Děti musí být rozděleny do skupin podle věku. Nevěřte slovům o vzájemném pozitivním vlivu starších a mladších dětí. Je to jen alibi pro nízký počet dětí ve školce. Ve věkově smíšených skupinách není ani ten nejlepší učitel schopen děti naučit to, za co platíte.

5. Návaznost - dítě si zvykne na přátelské, rodinné prostředí a po třech letech odchází na státní základní školu, kde se stává součástí anonymní masy. Jeho návyky a znalosti angličtiny získané ve školce jsou během dalších tří let zcela zapomenuty a peníze vložené do docházky do drahé soukromé školky tak můžete považovat za vyhozené z okna. Tři roky ve školce utečou jako voda, a proto se už při nástupu do školky, nebo jeslí, ptejte, kam dál, jaké jsou možnosti pokračování ve vámi zvoleném vzdělávacím systému. Ideální je přímá návaznost v základní škole stejného zřizovatele, kde se vaše dítě bude setkávat nejen se svými kamarády ze školky, ale také bude pracovat podle podobné metodiky, takže se všechno naučí snadněji a lépe. Systém návaznosti vypadá takto: jesle-školka-základní škola. Gymnázium už nemusí být součástí tohoto systému, neboť zájmy a osobnosti dětí jsou v tomto věku natolik vyhraněné, že se děti pravděpodobně raději rozejdou na různé školy, v nichž by měly uplatnit návyky a dovednosti získané a zažité v raném dětství.

6. Bezpečnost - v kvalitní školce je samozřejmostí neustálý dohled zodpovědných osob nad dětmi. To souvisí s počtem dětí i učitelů. Důležitá je rovněž kvalifikace a osobnostní vyspělost personálu. Rovněž budova, pomůcky, zahrada  a okolí školky by měly mít vysoký standard bezpečnosti a soukromí.

7. Zdraví - v dobré školce dbá personál na zdraví dětí a nepouští mezi zdravé děti nemocné děti. Jen tak je možné zabránit šíření virových a jiných onemocnění. Špičkové školky mají zdravotní péči zajištěnou přímo pro vlastní děti vlastním lékařem či zdravotníkem. Poskytnutí první pomoci by mělo být zabezpečeno např. kvalifikovanými zdravotními sestrami pracujícími v jeslích a školce.

8. Odpoledne - pokud platíte za docházku do školky, očekávejte i kvalitní vyžití dětí i ve tři hodiny odpoledne, a ne jen hlídání. Nejlepší školky nabízejí pestrou škálu kroužků na výběr. Zvažujte však vhodnost zvolených kroužků. Golf a tenis se určitě dítě naučí lépe individuálně, než ve skupině dalších dětí. Cizí jazyky by opět měli učit rodilí mluvčí. Do ZOO a do loutkového divadla asi chodíte se svými dětmi i vy, takže očekávejte nabídku školky, která bude opravdu zajímavá.

9. Výlety - zajímejte se o možnosti výletů mimo školku. Děti potřebují občas změnit prostředí. Ideální je např. lyžařský kurz, letní pobyty na horách, nebo u moře. Děti se tak učí samostatnosti a budují si pevné sociální vazby.

10. Služby - ne všechny služby, které školka poskytuje, opravdu využijete. Školka není hotel, takže zvažte, zda skutečně potřebujete všechny služby v ceně školného a zda je taková nabídka vůbec realizovatelná a nejedná se jen o levný marketingový trik. Veškeré služby školky by měly být volitelné a individualizované.

11. Komunikace - za své peníze chtějte všechny informace o učitelích, dění ve školce, nebojte se kritizovat, pokud se vám něco nelíbí. Personál musí být vždy připraven s úsměvem a v klidu reagovat. Jste rodič a svěřujete své dítě do cizích rukou, tak se zajímejte o všechno. Jen tak získáte důvěru ke školce a budete spokojení. Majitel soukromé školky by vám měl být neustále k dispozici, neboť s ním uzavíráte smlouvu a on je zodpovědný za veškerý chod zařízení. V posledních letech se stává stále častěji, že soukromé školky jsou zakládány jako "projekty" sloužící k "vyčištění" peněz z jiného podnikání, nebo jako prostředek k získání tučných evropských dotací. Takové školky mají ale omezenou životnost a jejich majitele zřejmě nebude zajímat vaše dítě a jeho starosti, ale spíš vlastní byznys. Proto se zajímejte o platové podmínky vašich učitelů. Za podprůměrnou mzdu nemůžete očekávat, že učitel udělá pro vaše dítě opravdu všechno. Seznamte se osobně s majitelem zjistěte si historii firmy a náplň podnikání. Jen tak uvidíte, jak moc to s péčí o vaše děti myslí vážně.

12. Názory - často budete bojovat s negativními postoji svých příbuzných, přátel a kolegů vůči soukromé anglické školce. Pokud vás tyto postoje trápí, nabízíme několik argumentů, kterými jejich "obavy" snadno vyvrátíte:

- dítě se může snadno naučit jakýkoli cizí jazyk právě v tomto ideálním předškolním věku. Nemusí umět dokonale česky. Důkazem jsou dvojjazyčná manželství, v nichž děti také nijak netrpí. Jejich mozek je ve stavu připravenosti se učit. Je škoda ho nechat ležet ladem.

- ano, je to drahé. Státní školka sice stojí pár stovek měsíčně, ale funguje víceméně stejně, jako za vašeho dětství, nebo dokonce dětství vašich rodičů. Se vzděláním je to podobné jako ve sportu. Pro dosažení špičkové úrovně je třeba začít brzy a co nejdříve získat náskok, který lze v dospělém životě zužitkovat ve prospěch svůj i celé společnosti. Také chceme, aby naše dítě bylo schopno bez problémů cestovat a žít kdekoli na světě. Kolik stojí nové auto? A za kolik ho prodáte, až doslouží? Jsou to dobře utracené peníze? Není rozumnější investovat prostředky do dětí, do jejich budoucnosti?

- ne, v dobré školce si děti opravdu nedělají co chtějí jen proto, že to rodiče platí. Je logické, že úspěšní a nároční rodiče očekávají špičkové služby a výsledky. Kvalitní školka musí tento tlak a očekávání ustát.

- ne, drahá školka není jen pro snoby. V rozvinutém světě je naprosto běžné, že se za kvalitní nadstandardní vzdělání platí a mnoho lidí si dokáže odpustit jiné, méně důležité výdaje.

- nejste špatný rodič, pokud zapíšete své dítě do jeslí nebo školky. Možná vás překvapí, jak dobře se dítě bude cítit, pokud nebude trávit čas jen s vámi.

13. Státní dohled - pro váš klid je určitě dobré, aby byla školka zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Jen tak je zaručena alespoň minimální kontrola plnění RVP, čili základů toho, co by dítě mělo před nástupem do základní školy zvládnout. Ale je to jen povinný základ, který platí i pro všechny státní školky. Vy určitě požadujte mnohem více. Většina soukromých školek je zapisovaná za účelem pobírání státních dotací a ne kvůli plnění státního RVP. Chtějte proto vždy vidět ŠVP (školní vzdělávací program) a pokuste se vyhodnotit jeho kvalitu.

14. Cena - pro většinu rodičů nejdůležitější ukazatel. I zde však platí známá pravda, že nejste tak bohatí, abyste si mohli dovolit utrácet za levnou školku. Podstatné je, co za své peníze dostanete, kolik hodin výuky, úroveň péče, kvalitu učitelů, služeb, stravu a pod. Špičková soukromá a přitom anglická školka není levná, ale pokud se pro ní rozhodnete, nesnažte se ušetřit za každou cenu. Smysl má každodenní docházka dětí, jen tak peníze investujete smysluplně. Dítě chodí do školky, aby se naučilo žít i s jinými lidmi, než s rodiči, aby se naučilo anglicky a mnoho dalšího. Získá první kamarády a vám by mělo záležet na tom, kdo to bude. To vše samozřejmě předurčuje cena za školku. Levně v tomto případě určitě neznamená lépe, ale paradoxně dráž, protože pokud volíte školku jen podle výše školného, pravděpodobně své peníze utratíte a požadovanou hodnotu za ně nezískáte. Potom je už lepší děti poslat do běžné státní školky. Také máte právo požadovat garanci výše školného. Může se totiž stát, že po roce se školné výrazně zvýší a vy budete muset řešit přestup dítěte jinam.