Předškolní příprava

Kluby a kroužky

Předškolní příprava

Klub předškoláka je nejčastěji rozdělen do bloků, z nichž každý trvá 20-25 minut. V jejich rámci procvičujeme dovednosti v oblasti jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a paměti, myšlení a početních vztahů, školní připravenost obecně. Důraz je kladen na předčtenářské období počátečním čtení, kde čerpáme z metodiky splývavého čtení SFUMATO. Splývavým čtením učíme děti správný pohyb očí, čímž předcházíme vývojovým poruchám především dyslexii. Předmatematické myšlení rozvíjíme HEJNÉHO metodou

Výuka  probíhá ve speciálně upravené třídě s interaktivní tabulí.

Obecné cíle a výhody našeho systému předškolní výuky:

Žáci jsou hrdí, že chodí do školy, což jim usnadňuje pochopit a osvojit si důležité návyky, pravidla, způsoby školní práce.

Snadno lze rozpoznat školní zralost, takže můžeme zodpovědně k zápisu doporučit i zdatné děti, které jsou mladší, případně doporučit odklad těm, pro něž bude výhodou ještě rok počkat.

Při nástupu do školy žáci již znají školní prostředí, vědí, co se od nich očekává, mají základní znalosti v oblasti čtení, psaní, počtů, a proto neprožívají stres spojený s přechodem ze školky do školy, a zároveň mohou postupovat rychleji než je běžné.


Tento klub mohou navštěvovat externí zájemci za 3.200Kč/pololetí. 2x týdně 9.30 hod - 11.00 hod.

Klienti Monty školky mají v ceně programu!