Školní rok 2021/2022 "Once upon a time at Monty“

Galerie

Školní rok 2021/2022 "Once upon a time at Monty“

Neexistuje snad žádný dospělý, který by se v dětství nesetkal s pohádkou. Ze začátku jako malý a  nadšený  posluchač,  který  se  každý  večer  těšil  do  postýlky  s vidinou, že  si  některý  z rodičů  udělá  na  něho  čas a  bude  mu  vyprávět  nebo  číst  pohádku „na dobrou noc“, a později jako čtenář. Čtení nebo vyprávění pohádek se tak ve většině rodin stalo každodenním  vítaným  rituálem,  a  to  nejen  pro  dítě, ale  i  pro  rodiče.

Pro rodiče se staly odměnou jak rozzářené oči dítěte, tak i nezapomenutelný zážitek v podobě času stráveného s dítětem.

Také my v Monty se řadíme do generace, která vyrůstala na vyprávění a čtení pohádek. Považujeme toto období za velmi krásné, a i nyní v dospělém věku patříme k milovníkům tohoto literárního žánru.  Práce ve školce s dětmi náš zájem ještě více prohlubuje. Prožívání velkých dobrodružství, příběhů o hrdinství a nesmrtelné lásce, které jsme měli možnost poslouchat v bezpečí domova,  mezi  lidmi,  kteří nás  měli  rádi,  jsou  prostě  nezapomenutelné.


V současné době se setkáváme s názorem, že pohádky ve formě vyprávění a čtení je již přežitek. Lidé, kteří toto tvrdí poukazují na to, že stejně tak svůj účel splní televizní pohádka, na DVD, čímž rodič snadno uspoří svůj drahocenný  čas.  Také děti často raději tráví čas před usnutím u rozsvíceného monitoru počítače.

Je to ale takhle správně? Nebude těmto dětem jednou něco v životě chybět?

 

Cílem našeho vzdělávacího programu není odpověď na tyto otázky, ale využití pohádek k podpoře těch kompetencí, které by dítě mělo mít, než půjde na ZŠ. Propojovacím článkem je CELOROČNÍ PROJEKT “Kniha pro Alfa”: tvorba vlastní knihy/scrapbooku (kniha s ilustracemi z pohádek, fotkami dětí, loutkami, vstupenkami z výletů atd.).

Alf, je mimozemský kamarád, který k nám zavítal z jiné planety.

Alf přišel úplně z neznámého světa a my ho musíme mnoho o naší planetě a kultuře naučit a protože je to milovník pohádek, budeme ho to učit skrz ně.

 • bereme ho na výlety/akce
 • JAK PUTUJE A POSLOUCHÁ POHÁDKY, PROCHÁZÍ “OBLASTI” 
  • poznává, jak to chodí ve společnosti - rodina, školka
  • poznává, jak kdo vypadá (vizuálně), jak se kdo chová
  • jak funguje jeho tělo 
  • jakou kdo mluví řečí
  • co všechno najde na světě (lidé, rostliny, živočichové)