School education program 2019/2020 "The Little Traveler"

Gallery

School education program 2019/2020 "The Little Traveler"

Charakteristika vzdělávacího programu:

Motivační název školního vzdělávacího programu Malý cestovatel napovídá zaměření programu na objevování, bádání a získávání nových informací. Prostřednictvím kouzelného kouzla a kouzelného koberce prozkoumáváme svět. Jsme všichni stejní? Mluvíme stejným jazykem? Jíme stejné jídlo? Budeme hledat odpovědi na toto vše a mnohem více. Děti se setkají s nejrůznějšími zvířaty a obyvateli jiných zemí, získají povědomí o planetě Zemi, vnímají odlišnosti života na různých kontinentech a také se dozvědí, jak a proč by měly chránit naši planetu. Kontinenty se budou prolínat ve všech oblastech vzdělávacího procesu.


Integrovaný blok:

Jak to u nás chodí! 

 Charakteristika ZS: Hlavním účelem této ZS je příjemné a bezpečné soužití v naší mateřské škole. Pro nás je důležité, aby se děti v MIP cítily příjemně a měly důvěru v okolí, kamarády a vychovatele, takže začátkem září bude prostor pro postupnou adaptaci nově příchozích dětí a seznamování s ostatními. Vše bude probíhat nenásilně, formou hry. Postaráme se o to, aby pozdravy a poděkování jako základní slova byly samozřejmé. Seznámíme se se školním řádem, do kterého budou děti zapojeny, a s běžným denním programem školky. Děti se budou i nadále učit odpovědnosti za sebe a za své věci. Budeme se tedy zabývat i bezpečností a zdravím, s čímž nám pomůže projekt „Medvědí nemocnice“. Nezanedbává ani seznámení s pravidly bezpečného provozu a pohybu mimo náš MIP, které si děti budou moci vyzkoušet v praxi nejen na běžných vycházkách, ale i na dopravním kurzu v rámci „Cyklusu týdne“. V rámci šíření povědomí o naší zemi se budeme věnovat i státním svátkům - 28. 9. a 28. 10.

Jak to jde s tebou? 

Charakteristika IB: V tomto integrovaném bloku se zaměříme (obecně - konkrétně bude zpracován na jednotlivé kontinenty) především na odlišnosti života u nás a jinde ve světě. Zaměříme se na multikulturní výchovu, kde se děti naučí porovnávat shody a rozdíly mezi kulturami, kdy budou brát diverzitu jako samozřejmost a budou jí rozumět. Naučí se hodnotám, jako jsou lidská práva, rovnost všech lidí, solidarita se znevýhodněnými a respekt k nim. Získají vhled do způsobu života odlišného od toho jejich. 

Poznávají cizí kuchyni i to, čím žijí ostatní na naší planetě. Dále se budeme zabývat tím, proč nemluvíme všichni stejným jazykem. Nezapomeneme ani na rozdíly ve svátcích a tradicích, kdy se bavíme o tom, jak jsme zvyklí trávit Vánoce v Čechách a jak se slaví v jiných zemích. V rámci pravidelného pátečního promítání, kdy se slavnostně oblékáme a máme možnost si na pokladně „zakoupit“ vstupenky a občerstvení, budeme stíhat i tradiční pohádky, které se k tomuto období váží. Na programu budou i typické koledy. Vánoční čas si zpříjemníme posezením s rodiči, kde bude ochutnávka nejrůznějších tradičních jídel a také návštěva Divadla V Dlouhém, konkrétně představení "Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční pohádka." 

Zúčastníme se také svátků, jako je Halloween a Día de Los Muertos. V tomto ZS se v pohybových činnostech zaměřujeme na základní pohybové dovednosti (nelokomoční, pohybové, manipulační) především pomocí pohybových her, kde individuálně určíme, na jaké úrovni se děti nacházejí. Zaměříme se především na správnou techniku chůze a běhu, což jsou pohyby, které jsou dětem v tomto věku nejpřirozenější.

Jak to ve světě chodí.
 

Charakteristika IB: V tomto IB se vydáváme na cestu napříč kontinenty. U každého se budeme věnovat místním obyvatelům - jak vypadají, co jedí, jak se oblékají, kde žijí. Dále si také vždy povíme o fauně a flóře a nezapomeneme ani na počasí, které na daném kontinentu panuje. Hlavním pojítkem mezi různými integrovanými bloky bude to, jakou cestou se na vybraný kontinent vydáme. Budeme se pohybovat pomocí kouzelného koberce, který se pomocí našeho magického kouzla promění v různá vozidla od autobusu, auta, vlaku až po loď nebo letadlo. Děti tak budou rozvíjet nejen fantazii a představivost, ale také kritické myšlení, protože se budou muset rozhodnout, jaký prostředek bude pro naši současnou cestu nejvhodnější.