School education program 2020/2021 #MONTYLIFE

Gallery

School education program 2020/2021 #MONTYLIFE

Motivační název školního vzdělávacího programu #MONTYLIFE naznačuje zaměření programu na život v naší zemi na Monty school. Po celý rok nás budou provázet pokoje nebo blízká místa, která spolu denně navštěvujeme. Společně prozkoumáme školku od sklepa až po půdu a nezapomeneme ani na ulici a zahradu, která ji obklopuje. Na všechna místa se navíc podíváme trochu jinýma očima, abychom zjistili, co se v nich skrývá a co nám nabízí. Chceme mít oči dokořán a věnovat pozornost věcem, které bychom jinak mohli přehlédnout. Každý integrovaný blok je navíc doprovázen speciálním #hashtagem, který označuje, kým se na daném místě můžeme stát. Děti se tak ponoří hlouběji do známých míst a naučí se, že v koupelně si nemusí mýt jen nudné ruce, ale mohou se například prostřednictvím vody a své fantazie ponořit do podmořského světa, zkoušet pokusy s vodou, naučit se s ní šetřit nebo zjistit, k čemu se dá vlastně voda využít. Místnosti budou vzájemně propojeny ve všech oblastech vzdělávacího procesu.


 

Mateřská škola, jak ji chápeme, by měla být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí zvídavost, kreativitu, zdravé sebevědomí, empatii, spolupráce, sebereflexe, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života, kultury.

Všichni máme možnost objevovat své možnosti, ale i rozmanitost světa, naučit se jasné komunikaci, která přispívá k vzájemnému sblížení, porozumění, dbát na hodnoty jako přátelství, tolerance, pěstovat laskavost a smysl pro odlišnost. Naším cílem je, aby děti měly pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že ve chvílích, kdy se cítí nejistě, se mají na koho obrátit, že jim ten druhý (dospělý, kamarád) podá pomocnou ruku. A zároveň v sobě vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a srdce těm, kteří nás potřebují, že jsme tu jeden pro druhého – spolu – ve chvílích pohody, společné radosti, ale i ve chvílích neúspěchu , smutek, nepohodlí, se kterým nikdo nezůstane sám.