Zprávičky

Co je vlastně bilingvní vzdělání?

Příspěvek ředitelky a majitelky

Školka Monty se od samotného počátku své existence zaměřuje na výuku cizích jazyků formou bilingvního vzdělávání.

Co tedy bilingvní vzdělávání znamená?

Metod bilingvní výchovy existuje několik.

Já se v tomto příspěvku však zaměřím pouze na dvě nejčastější metody bilingvní výchovy, které jsou podle mého názoru pro Čechy nejrelevantnější. Tou první je tzv. metoda „OPOL“ (z anglického „one person – one language“, jedna osoba – jeden jazyk), která se vztahuje zejména na smíšená manželství, kde každý rodič mluví na dítě svým rodným jazykem, např. matka česky a otec  anglicky, a rodina žije v zemi, kde je jeden z těchto jazyků jazykem dominantním. Tou druhou je pak metoda ML@H („Minority Language at Home“ – minoritní jazyk doma), kterou lze aplikovat např. v rodinách, kde oba rodiče používají doma minoritní jazyk, např. češtinu, ale žijí v zemi, ve které je dominantním jazykem jazyk jiný, např. angličtina.


V Monty školce se přikláníme k bilingvní výchově metodou OPOL!

Tento způsob bilingvní výchovy je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Tento vzor velice úspěšně funguje u rodin, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma. Každý rodič tedy již od narození hovoří na dítě svým jazykem a dítě si osvojuje oba jazyky najednou. V naší Monty rodině to funguje tak, že učitel, který je Angličan, mluví na děti anglicky, a učitel, který je Čech, na ně mluvím česky. Jazyky nestřídáme a děti, které do školky chodí 3 a více let se bez problémů domluví anglicky i česky. 

Naši klienti jsou z řad:

1. Českých rodin, které nemají možnost zajistit takové prostředí doma a jsou si vědomi, že angličtina je dnes nutností. Čím větší znalost děti získají v raném věku, tím lépe se jim povede v dalším vzdělání. Dnes již je vědecky dokázané, že děti, které se s výukou jazyku setkávají v tomto věku, se později snáze učí jazyku třetímu.

2. Rodiny smíšené či cizojazyčné (slovenské, maďarské, ruské, polské atd.) žijící a plánující žít na území ČR. Takový rodiče k nám přicházejí, jelikož jsou si vědomi nutnosti umět český jazyk – český vzdělávací systém ale také mají  potřebu aby jejich dítě umělo i výborně anglicky, která je dnes jakým si esperantem.

3. Bilingvní anglicko - české rodiny.  Rodiny, které chtějí kontinuálně zajistit výuku a vzdělání v obou rodných jazycích.

A do jaké skupiny patříte Vy? :-) 

                                                                                           Regína Ouhledová - ředitelka