Zprávičky

Poprvé do školky

Naše školka a jesle jsou tady pro všechny děti od 1 do 6(7) let bez ohledu na to, odkud jsou a jakým jazykem mluví, co zvládají a co ne.

Přečtěte si naše desatero nástupu do školky, které vám pomůže situaci hladce zvládnout.


10 + 1 rada aneb co dělat, než vaše dítě nastoupí do školky.

1. Choďte mezi děti, a to i tehdy, má-li vaše dítě sourozence.

2. Nechte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, aby se pozvolna sociálně otužovalo. Choďte s ním do nových prostředí, kde se i vy musíte chovat podle jiných pravidel než doma.

3. Zaměřte se na dovednost sebeobsluhy s přirozenou a klidnou důsledností a oceněním i drobných výsledků (při jídle, v koupelně, při oblékání a svlékání, uklízení hraček apod.).

4. Rozvrhněte si čas tak, abyste na dítě nemuseli spěchat, má-li věci udělat samo. Počítejte s tím, že když dítě sami oblékáte, krmíte apod., zabírá to méně času, než když to dítě dělá samo. Začněte s činností dřív a vyvarujte se tlaku a spěchu spojeného s tím, že nakonec větší část uděláte za dítě a ještě se na něj budete zlobit.

5. Udělejte si čas na každodenní společnou chvilku u hry, nad knihou či dětským časopisem a podněcujte dítě ke slovnímu vyjadřování.

6. Udělejte si čas na pohádku nebo písničku před spaním. Rozšiřuje se tak dětská slovní zásoba, pochopení logiky děje, soustředění se na poslech a gramatickou stavbu jazyka.

7. Během dne si s dítětem co nejvíce povídejte. Ve volné tempu řeči mu dávejte hodně prostoru, aby mluvilo, poslouchejte ho, krátce komentujte, co říká, aby vědělo, že mu rozumíte.

8. Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří, povzbuzujte ho, když mu něco nejde, ale i jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč.

9. Vyvarujte se výhrůžek typu „Počkej až budeš ve školce…“ Dítě se bude školky bát už předem.

10. Opatrně zacházejte i s vychvalování školky. „Jak tam bude všechno báječné!“ Je důležité držet se reality a mluvit o tom, co asi všechno tam dítě bude moci dělat. Předejdete tak vytvoření nereálných představ a následnému zklamání.

11. Vyberte si nejlepší školku, vyberte si MONTY :-)